Ako vložiť začiarknutie do stavu na Facebooku

Ako vložiť začiarknutie do stavu na Facebooku

Facebook vám umožňuje vkladať do aktualizácií stavu rôzne symboly vrátane začiarknutia. Ak chcete vložiť začiarknutie, vložte obrázok začiarknutia z Mapy znakov systému Windows do panela s aktualizáciou stavu na Facebooku. Môžete tiež zahrnúť text do aktualizácie stavu so začiarknutím alebo zahrnúť viac symbolov do tej istej aktualizácie stavu. 1 Prihláste sa na Faceboo

Čítaj viac


  Hlavné obchodné funkcie

Hlavné obchodné funkcie

Vlastníci malých firiem často robia chybu pri vytváraní pracovných miest pre ľudí, ktorých majú, a nie pri umiestňovaní zamestnancov na pozície, ktoré podnikanie potrebuje. Ak chcete správne obsadiť a riadiť svoje podnikanie, vytvorte organizačnú schému, ktorá obsahuje hlavné obchodné funkcie, ktoré musí každá spoločnosť mať, aby maximalizovala svoj úspech. Tieto oddelenia môžete nazývať

Čítaj viac


  Ako sa zbaviť Microsoft Office Outlook

Ako sa zbaviť Microsoft Office Outlook

Ak sa pokúsite odstrániť program Microsoft Outlook z počítača, zistíte, že neexistuje žiadne tlačidlo „Odstrániť program Outlook“. Outlook je súčasťou balíka Microsoft Office, sady aplikácií, ktorá obsahuje PowerPoint, Word a ďalšie softvérové ​​programy. Outlook je mnohostranný e-mailový klient, ktorý vám môže pomôcť efektívne zvládnuť každodenné výpočtové úlohy. Existujú aj ďalšie e-mailové aplikácie a môžete

Čítaj viac


  Štyri metódy konkurenčných výhod

Štyri metódy konkurenčných výhod

Existuje mnoho rôznych spôsobov, ako získať na trhu konkurenčnú výhodu, a veľa firiem sa zameria na niekoľko osvedčených metód, ako sa presadiť v konkurencii. Tieto metódy možno rozdeliť do štyroch rôznych kategórií, ktoré tvoria základ pochopenia toho, ako sa podniky snažia konkurovať. Tip Štyri základné me

Čítaj viac


  Definícia dobrého zamestnanca

Definícia dobrého zamestnanca

Dohľad úzko spolupracuje so zamestnancami daného podniku. Zatiaľ čo niektorí nadriadení konajú ako manažéri a hovoria ľuďom, ako majú vykonávať svoju prácu, iní pracujú ako tím a dohliadajú s rešpektom, lojalitou a pozitívnym hlasom. Často sú to malé vlastnosti, ktoré definujú dobrého a príjemného nadriadeného zamestnanca. Dobrý supervízor namiesto toho

Čítaj viac


  Rozdiel medzi zamestnancom a subdodávateľom

Rozdiel medzi zamestnancom a subdodávateľom

Väčšina majiteľov malých firiem potrebuje pomoc pri výkone každodenných činností svojej spoločnosti. Podmienky vašich pracovných vzťahov s jednotlivcami, ktorých najímate, aby vám pomohli, určia, či s nimi budete zaobchádzať ako so zamestnancami, ktorí sú s vašou spoločnosťou prepojení komplexne, alebo ako so subdodávateľmi, ktorí sú nezávislými operátormi zodpovednými za ich vlastné dane a účtovníctvo. Stanovenie má dopad na vaše daňové pov

Čítaj viac


  Ako si môžete vytvoriť viac štítkov v programe Word?

Ako si môžete vytvoriť viac štítkov v programe Word?

Ak potrebujete štítky rýchlo, program Microsoft Word vám umožní naformátovať viac štítkov rovnakého vzoru. Napríklad, ak chcete vytlačiť slovo „Dôverné“ na všetky štítky na jednom hárku, skúste použiť voľbu celej strany a vyhnite sa zdĺhavej úlohe prilepovania textu na každý štítok. Spoločnosť Microsoft tiež ponúka

Čítaj viac


  Ako odinštalovať ovládač myši z počítača

Ako odinštalovať ovládač myši z počítača

Nové ovládače často znamenajú lepšiu kompatibilitu medzi zariadením, napríklad myšou, a operačným systémom počítača. Ovládače zariadení však niekedy nefungujú tak, ako by ste čakali. Napríklad nový ovládač môže spôsobiť, že myš prestane fungovať, čo sťažuje prácu na projektoch pre vaše podnikanie. Ak vám ovládač spôsobuje problémy, m

Čítaj viac


  Formát účtovnej závierky

Formát účtovnej závierky

Existujú tri typy finančných výkazov pre podniky: výkaz ziskov a strát, súvaha a výkaz peňažných tokov. Každá z týchto účtovných závierok zobrazuje iný aspekt podnikania. Aby sme však správne porozumeli finančnému zdraviu podniku, je potrebné študovať všetky tri finančné výkazy spoločne. Každý finančný výkaz môže vyka

Čítaj viac


  Ako zaregistrovať spoločnosť ako spoločnosť

Ako zaregistrovať spoločnosť ako spoločnosť

Registráciou firmy ako spoločnosti sa vytvára samostatná právnická osoba od vlastníkov (akcionárov) firmy. Ako samostatný právny subjekt majú vlastníci spoločnosti obmedzenú ochranu zodpovednosti pred obchodnými dlhmi a záväzkami. Registrácia firmy ako spoločnosti si vyžaduje, aby spoločnosť predložila príslušné formačné dokumenty kancelárii štátneho tajomníka, kde má podnik sídlo. Ďalej musia novovzniknuté spoločn

Čítaj viac


  Ako vytvoriť pozadie GIF pre webovú stránku

Ako vytvoriť pozadie GIF pre webovú stránku

Animované pozadia webových stránok môžu byť pútavé a môžete ich vytvárať pomocou súborov GIF. Keď na svoje firemné webové stránky pridáte text a ďalší obsah, nemusíte sa starať o pridanie pozadia: ak neprepíšete predvolené nastavenie, prehľadávače vašim stránkam jednoducho poskytnú biele pozadie. Pridajte na webovú stránku HTML

Čítaj viac


  Aký je účel brány firewall?

Aký je účel brány firewall?

Brána firewall je dôležitou súčasťou obrany vášho podniku pred elektronickými hrozbami. Správne udržiavaný firewall, ktorý slúži ako strážca brány medzi servermi vašej spoločnosti a vonkajším svetom, nielenže zabráni vonkajším hrozbám, ale tiež vás môže upozorniť na jemnejšie problémy zachytením odchádzajúcich údajov. V kombinácii s dobre udržiavaným balí

Čítaj viac


  Štruktúra organizácie bez hraníc

Štruktúra organizácie bez hraníc

Zjednodušene povedané, organizácia bez hraníc je organizácia bez hraníc; taký, ktorý sa neobmedzuje iba na dusné steny svojej kancelárie. Keď sa pozriete na tradičnú organizáciu, všade môžete vidieť priehľad s hranicami vo vertikálnej aj horizontálnej rovine a hierarchie. Takáto organizácia má veľmi mechanickú obchodnú štruktúru. Organizácia bez hraníc je ú

Čítaj viac


  Ako zabrániť tomu, aby sa webové stránky neustále aktualizovali

Ako zabrániť tomu, aby sa webové stránky neustále aktualizovali

Niektoré webové stránky neobsahujú statický text, ale skôr sa automaticky aktualizujú, aj keď si ich prezeráte. Príklady zahŕňajú stránky, ktoré obsahujú živé správy o športových udalostiach alebo výsledky volieb. To môže byť frustrujúce, ak sa text aktualizuje rýchlejšie, ako si prečítate konkrétnu časť - najmä ak sú informácie dôležité pre vašu spoločnosť. Väčšina prehľadávačov vám umožňuje vypnúť

Čítaj viac


  Ako upraviť pozadie Tumblr

Ako upraviť pozadie Tumblr

Vo webovom rozhraní Tumblr môžete upraviť niekoľko atribútov predvolenej témy, vrátane farby pozadia a obrázka hlavičky. Môžete napríklad upraviť farbu pozadia a zmeniť obrázok hlavičky na obrázok podľa vášho výberu, a to všetko bez priamej úpravy kódu. Aj keď môžete tiež vložiť ďalší kód na ďalšie prispôsobenie pozadia pomocou nástroja Upraviť HTML, základné zmeny pozadia nevyžadujú napísanie kódu. 1 Prihláste sa do Tumblru pomocou svojho po

Čítaj viac


  Ako odstrániť hosťujúceho používateľa z počítača Mac

Ako odstrániť hosťujúceho používateľa z počítača Mac

Ponechanie otvorených používateľských účtov hosťa na počítači Mac, keď používateľ už nepotrebuje prístup, môže viesť k ohrozeniu vašich pracovných a osobných súborov. Odstráňte nepotrebné účty pomocou sekcie Používatelia a skupiny v Predvoľbách systému. Ak má hosť oprávnenie na čítanie a zápis, musíte sa rozhodnúť, čo robiť s domovským priečinkom používateľa - buď si priečinok ponechajte, alebo ho skomprimujte na obraz disku. Odstránenie používateľského účtu hosťa 1 Klikni

Čítaj viac


  Ako resetovať kontrolu pravopisu a gramatiky programu Microsoft Word

Ako resetovať kontrolu pravopisu a gramatiky programu Microsoft Word

Ak ste vo vlastnom slovníku kontroly pravopisu a gramatiky programu Microsoft Word nahromadili zbierku nesprávne napísaných slov, môžete vytvoriť nový slovník, pomocou ktorého vynulujete funkcie kontroly a od začiatku spustíte nový vlastný slovník, a potom nastavte nový slovník ako predvolený pomocou nástroj na nastavenie vlastných slovníkov. Môžete tiež resetova

Čítaj viac


  Ako spravovať hotovostný obrat

Ako spravovať hotovostný obrat

Adekvátny hotovostný tok na úhradu dodávateľom, zamestnancom a veriteľom je rozhodujúci pre úspech vášho podnikania. Spôsob, ako zabezpečiť dostatočný hotovostný tok, je správne spravovať hotovosť vášho podniku, čo si vyžaduje optimalizáciu zhromažďovania a vyplácania hotovosti. Správa hotovostných tokov

Čítaj viac


  Prečo je reklama pre podnikanie taká dôležitá?

Prečo je reklama pre podnikanie taká dôležitá?

Už v starovekom Egypte slúžila reklama rozhodujúcemu účelu v obchodnom svete, pretože umožňovala predajcom efektívne navzájom konkurovať o pozornosť kupujúcich. Bez ohľadu na to, či je tovar a služby, ktoré vaša spoločnosť poskytuje, nevyhnutnosťou, luxusom alebo iba rozmarom, nemôžete sa spoliehať na jednorazové oznámenie alebo rozhovor z úst, aby ste udržali stály prúd zákazníkov. Silný záväzok k reklame je rovna

Čítaj viac


  Ako vypočítať priame náklady na materiál

Ako vypočítať priame náklady na materiál

Priame náklady na materiál sú hlavnou zložkou celkových nákladov na výrobok spolu s priamymi nákladmi na pracovnú silu a výrobnou réžiou. Aj keď náklady žiadneho podniku nemôžu zostať konštantné z dôvodu zmien tak v interných postupoch riadenia, ako aj vo faktoroch vonkajšieho trhu, priame náklady na materiál môžu zaznamenať väčšie výkyvy v dôsledku zmeny nákupných podmienok a prebiehajúcich kontrol výroby. Vzhľadom na neistotu výrobných nákla

Čítaj viac


  Ako pridať Yahoo na plochu

Ako pridať Yahoo na plochu

Keď prevádzkujete malú firmu, je veľmi dôležitý váš čas, takže všetko v počítači musí byť ľahko prístupné vrátane vašej pošty. Ak na správu svojej obchodnej pošty používate Yahoo, musíte zvyčajne skontrolovať webový prehliadač a prejsť na Yahoo. Ak chcete ušetriť čas, môžete pridať odkaz na server Yahoo na plochu, aby ste mohli jednoduchým dvojitým kliknutím prejsť na e-mailového klienta online. 1 Kliknite pravým tlačidlom myši na prázd

Čítaj viac


  Ako resetovať svoje Windows Live ID a heslo

Ako resetovať svoje Windows Live ID a heslo

Jednou z výhod Windows Live ID je, že sa pomocou neho môžete prihlásiť do mnohých aplikácií a služieb spoločnosti Microsoft, od Hotmail cez SkyDrive po Office Live 365. Ak ste zabudli svoje heslo alebo si myslíte, že váš účet Windows Live mohol byť narušená, môžete ju resetovať alebo zmeniť. Metóda, ktorú použijete

Čítaj viac


  Ako upraviť informácie o mojej sieti CenturyLink Wi-Fi

Ako upraviť informácie o mojej sieti CenturyLink Wi-Fi

Informácie zo siete CenturyLink Wi-Fi môžete upraviť pomocou správcovského nástroja smerovača. CenturyLink podporuje rôzne bezdrôtové smerovače, takže prvou úlohou je určiť značku a číslo modelu vašej jednotky. Tieto informácie nájdete na štítku umiestnenom na spodnej alebo bočnej strane jednotky. Keď budete mať údaje z š

Čítaj viac


  Ako nastaviť merania pre InDesign z programu Picas na palce

Ako nastaviť merania pre InDesign z programu Picas na palce

Horné a bočné pravítka v aplikácii Adobe InDesign CS6 vám pomôžu usporiadať a zarovnať objekty v dokumente. Predvolená jednotka merania pre tieto pravítka je pica, ktorá sa rovná 12 bodom. Toto meranie pre vás nemusí veľa znamenať, najmä ak navrhujete tlačenú publikáciu na stránkach, ktoré sú zvyčajne vyjadrené v palcoch. V takýchto prípadoch môže

Čítaj viac


  Rozdiel medzi aplikovanou výrobnou réžiou a rozpočtovanou výrobnou réžiou

Rozdiel medzi aplikovanou výrobnou réžiou a rozpočtovanou výrobnou réžiou

Výrobná réžia je účtovný pojem, ktorý sa vzťahuje na všetky nepriame náklady vynaložené na výrobu produktu. Napríklad ak vaša spoločnosť používa na výrobu produktu sklad alebo výrobné zariadenie, elektrina v tejto budove je výrobná réžia. Aplikovaná výrobná réžia a rozpočtovaná výrobná réžia sa týkajú nepriamych výrobných nákladov, ale náklady sa vyskytujú odlišne. Režijné náklady na aplikovanú výrobu Apliko

Čítaj viac


  Ako zablokovať smer signálu Wi-Fi

Ako zablokovať smer signálu Wi-Fi

Keď je prvoradé zabezpečenie siete, napríklad v podnikoch a kanceláriách, je dobré obmedziť vašu sieť Wi-Fi iba na oblasť, kde je to potrebné. Signály Wi-Fi pracujú cez rádiové vlny, ktoré sú vysoko citlivé na rušenie kovovými predmetmi. Strategicky umiestnená kovová bariéra - napríklad tá, ktorá je vyrobená z alobalu - bude úplne odrážať všetky signály Wi-Fi, s ktorými sa stretáva, v opačnom smere. 1 Vezmite robustný kúsok z trojnás

Čítaj viac


  Ako písať kanji na klávesnicu

Ako písať kanji na klávesnicu

Kanji je súčasťou japonského systému písania logografická abeceda. Windows 7 umožňuje počítačom, ktoré nie sú japonskými, virtualizovať podporu v japonskom jazyku; na klávesnici môžete písať kanji, aj keď zariadenie nemá japonské rozloženie klávesnice. Operačný systém používa Microsoft IME na premenu rímskych alfanumerických znakov na hiraganu a potom hiraganu prevádza na kanji. Ak chcete na klávesnici písať kan

Čítaj viac


  Ako sa stať licencovaným predajcom NFL

Ako sa stať licencovaným predajcom NFL

Fanúšikovia NFL sa chcú vydať do farieb svojho tímu predtým, ako sa vydajú do hry, čo z výroby tovaru NFL urobí ziskový obchodný podnik. NFL má však pre svojich dodávateľov prísne licenčné pravidlá a kvalifikáciu. Ak sa chcete stať licencovaným dodávateľom, je nevyhnutné, aby ste tieto pravidlá dodržiavali a spĺňali ich. Ak tak urobíte, môžete vyrobi

Čítaj viac


  Čo je GChat?

Čo je GChat?

Ak používate produkty Google, ako je Gmail, možno ste už počuli o niečom, čo sa volá GChat. Technicky vzaté, GChat nie je názov produktu Google; GChat je vlastne slangový výraz pre Google Talk, bezplatnú aplikáciu na zasielanie okamžitých správ, ktorá vám donedávna umožňovala chatovať s ostatnými prostredníctvom hovorov a textových správ. Google Talk sa teraz nazýv

Čítaj viac


  Ako udržať e-maily mimo nevyžiadanej pošty Yahoo

Ako udržať e-maily mimo nevyžiadanej pošty Yahoo

Yahoo Mail pomocou zložitých filtrov zisťuje, či sú konkrétne e-mailové adresy legitímne, alebo či by sa s nimi malo zaobchádzať ako s nevyžiadanou poštou a odosielať ich do priečinka nevyžiadanej pošty. Každý e-mail je skenovaný a o tom rozhoduje SpamGuard, automatizovaný filtračný systém. V niektorých prípadoch

Čítaj viac


  Ako zvýšiť šírku pásma pomocou dvoch alebo viacerých smerovačov

Ako zvýšiť šírku pásma pomocou dvoch alebo viacerých smerovačov

S rastom vášho podnikania pravdepodobne zistíte, že rýchlosť prístupu k sieti a internetu už nie je to, čo bývala. Viac zamestnancov používajúcich rovnaký smerovač môže upchať virtuálne kanály nazývané šírka pásma, čo vedie k nižšej rýchlosti. Aj keď ďalšie smerovače alebo prístupové body Wi-Fi sú správnym riešením na zvýšenie šírky pásma, nie je to vždy tak. Mali by ste tiež preskúmať internetové služb

Čítaj viac


  Importuje sa súbor ePub do zariadenia iPhone

Importuje sa súbor ePub do zariadenia iPhone

Súbory dokumentov EPub sa importujú pomocou funkcie zdieľania súborov zabudovanej do softvéru na správu multimédií iTunes alebo ich možno poslať ako e-mailovú prílohu. Pred importom súborov však musí byť v zariadení nainštalovaná aplikácia kompatibilná s ePub. Prevod vašich obchodných dokumentov do súborov ePub a ich prenos do vášho iPhone je skvelý spôsob, ako nosiť veľké množstvo súborov vo vrecku. Nainštalujte si aplikáciu kompa

Čítaj viac


  Prečo je všetok zvuk z môjho počítača skreslený?

Prečo je všetok zvuk z môjho počítača skreslený?

Keď skreslenie predbehne váš zvuk a multimediálny zážitok z vášho počítača stratí rozmer, bude jeho počúvanie neúnosné. Keď šum ovplyvňuje celý zvukový výstup vášho počítača, musíte skontrolovať každý z prvkov, cez ktoré prechádza váš zvuk, aby ste mohli presne určiť a riešiť problémový sektor. Porucha reproduktora alebo slúchadiel

Čítaj viac


  Čo je rozhovor pred premietaním?

Čo je rozhovor pred premietaním?

Predbežný skríningový pohovor je rozhovor, ktorý sa uskutoční skôr, ako sa uchádzač o zamestnanie dostane na skutočný pohovor. Často sú realizované náborovými pracovníkmi alebo ľuďmi v oblasti ľudských zdrojov, ktorí rozumejú minimálnym požiadavkám na otvorenú pozíciu, a vylučuje nekvalifikovaných kandidátov a posúva tých, ktorí by sa mohli na danú prácu hodiť, na prvé miesto v zozname. Životopisy Nehovorte celý príbeh Kaž

Čítaj viac


  Ako vykonať aktualizácie LinkedIn bez toho, aby sa zobrazovali v streame

Ako vykonať aktualizácie LinkedIn bez toho, aby sa zobrazovali v streame

LinkedIn implementuje prúd aktivít, ktorý umožňuje vašim spojeniam vidieť vašu nedávnu aktivitu na webe. Tieto aktualizácie aktivity sa vyskytujú, keď urobíte zmeny v informáciách o zamestnaní, vzdelávacích informáciách a osobných webových stránkach. Aktualizácie sa objavia aj v prípade, že si niekoho pridáte do svojej siete alebo niekoho odporučíte. Ovládacie prvky ochrany osob

Čítaj viac


  Obchodné povolenie vs. DIČ

Obchodné povolenie vs. DIČ

Jedným z hlavných rozdielov medzi oprávnením na podnikanie a DIČ je povinné. Niektoré licencie sú zákonnými požiadavkami, iné licencie alebo daňové identifikačné číslo môžu byť voliteľné. Zákonne podnikajúca spoločnosť má všetky potrebné obchodné licencie a povolenia na vykonávanie činnosti v meste a štáte, kde sa nachádza. To, či má firma daňové identifikačn

Čítaj viac


  Koľko zarába majiteľ franšízy Papa Murphyho?

Koľko zarába majiteľ franšízy Papa Murphyho?

Podľa dokumentu Franchise Disclosure Disclosure, ktorý zverejnil Papa Murphy, vydaného 14. júna 2017, je čistý predaj v priemere o niečo nižší ako 600 000 dolárov. To neznamená, že si priemerný majiteľ vezme toľko peňazí domov. Niektorí franšízanti v skutočnosti požadovali straty v dôsledku toho, čo označujú ako „zavádzajúce“ finančné informácie spoločnosti. Séria Papa Murphyho Spoločnosť Pap

Čítaj viac


  Ako extrahovať počítačový súbor RAR

Ako extrahovať počítačový súbor RAR

Pri sťahovaní softvérových aplikácií pre vaše podnikanie sa môžete stretnúť so súbormi, ktoré nemôžete otvoriť. Niektorí vývojári a vydavatelia softvéru používajú kompresný formát RAR na zabalenie veľkých súborov na distribúciu. Napríklad spoločnosť, ktorá predáva šablóny programu PowerPoint, môže kombinovať obrázky, údaje a dokonca aj videá do jedného súboru RAR, aby bolo sťahovanie pohodlnejšie. Prieskumník systému Windows, natívny správca

Čítaj viac


  Outlook vs. Thunderbird

Outlook vs. Thunderbird

Microsoft Outlook a Mozilla Thundebird sú obaja adekvátni e-mailoví klienti. Porovnanie týchto dvoch aplikácií ukazuje, že použitie niektorého z klientov má oproti jeho náprotivku určité výhody a nevýhody. Títo dvaja klienti sú si v základnej funkcii podobné: Buď klient získa váš e-mail zo servera POP3, IMAP alebo Exchange a obe aplikácie obsahujú bezpečnostné prvky, ako sú filtre proti spamu a brány firewall. Prehľad Thunderbirdu Thun

Čítaj viac


  Čo je globálna štandardizácia v marketingu?

Čo je globálna štandardizácia v marketingu?

Ako vlastník firmy je kľúčovým komponentom vášho obchodného plánu pravdepodobné, ako propagovať váš produkt. Je dôležité vytvoriť efektívnu marketingovú a reklamnú stratégiu zameranú na výsledky, najmä ak sa váš produkt bude predávať v medzinárodnom meradle. Ak je to váš prípad, môžete zvážiť použitie globálnej štandardizácie marketingu na predaj svojho produktu, získanie väčšej zákazníckej základne a zvýšenie predaja a ziskov. Čo je globálna štandardizácia Globálna štandard

Čítaj viac


  Ako sťahovať zvukový súbor z Tumblr v Google Chrome

Ako sťahovať zvukový súbor z Tumblr v Google Chrome

Tumblr je kombinovaná sociálna sieť a blogovacia platforma. Jedna z funkcií stránok umožňuje používateľom zverejňovať zvukové súbory na svojich stránkach pomocou rozšírení Tumblr. Umožňujú prehrávanie skladieb, ale neobsahujú možnosť natívneho sťahovania. Používanie prípony, napríklad TumTaster pre Chrome, vám umožňuje sťahovať súbory z webového prehľadávača a ukladať ich do miestneho počítača. To vám umožní počúvať súbory offline alebo i

Čítaj viac


  Voľný obchod vs. Protekcionizmus

Voľný obchod vs. Protekcionizmus

Medzinárodná hospodárska bitka, ktorú prezident Donald J. Trump vedie proti Číne aj najbližším spojencom USA, je plnohodnotným príkladom voľného obchodu verzus protekcionizmus. Trump tvrdí, že obchodní partneri USA neoprávnene využívali výhody otvoreného trhu, ktorý táto krajina ponúka už celé desaťročia. Tvrdí, že iné krajiny zámer

Čítaj viac


  Aký vplyv má pracovná atmosféra na pracovisko

Aký vplyv má pracovná atmosféra na pracovisko

Nepriateľská alebo nefunkčná pracovná atmosféra nie je pre zamestnancov len náročná, poškodzuje tiež imidž spoločnosti, zhoršuje výkonnosť zamestnancov a odhrýza zisky spoločnosti. Táto atmosféra zahŕňa všetko od toho, koľko majú zamestnanci samostatnosti, ako často po tom, ako ich uznávajú nadriadení. Zamestnanci aj spoločnosti t

Čítaj viac


  Ako založiť dočasnú pracovnú agentúru z domu

Ako založiť dočasnú pracovnú agentúru z domu

Založenie dočasnej agentúry je niečo, čo môžete urobiť sami z domu. Pretože sú vaši pracovníci u vašich klientov, nie je potrebné investovať do kancelárie - aspoň keď začínate. Musíte však dôkladne preskúmať požiadavky na prevádzkovanie dočasnej agentúry vo vašej komunite. Zákony štátu sa líšia a nie v

Čítaj viac


  Aké sú rozdiely medzi zásobami a zásobami?

Aké sú rozdiely medzi zásobami a zásobami?

Zásoby a riadenie zásob sú pojmy používané zameniteľne v obchodnom účtovníctve a monitorovaní produktov. Pojem „kontrola zásob“ je v skutočnosti správny výraz. Tieto výrazy sa vzťahujú na skutočné výrobky pripravené na predaj, ako aj na dodávky potrebné na to, aby sa výrobky mohli predávať. Pretože sú pojmy vzájomne zame

Čítaj viac


  Ako vypočítať inventár hotových výrobkov pre výrobnú spoločnosť

Ako vypočítať inventár hotových výrobkov pre výrobnú spoločnosť

Výpočet zásob hotových výrobkov pre výrobnú spoločnosť si vyžaduje použitie jednoduchého matematického vzorca, ktorý závisí od dokončenia niekoľkých záznamov o zásobách a výrobe spoločnosti. V zásade je vaším hotovým výrobkom počet výrobkov, ktoré máte na začiatku obdobia, plus akýkoľvek pridaný priemyselný tovar v danom období, mínus výrobné náklady na akýkoľvek tovar predaný v danom období. Tip Vzorec pre inventár hotových výrobkov je

Čítaj viac


  Požiadavky na toalety pre reštaurácie

Požiadavky na toalety pre reštaurácie

Reštaurácie akejkoľvek veľkosti sú regulované rôznymi miestnymi, štátnymi a federálnymi zákonmi zaoberajúcimi sa bezpečnosťou a ochranou zdravia pre zákazníkov a zamestnancov. Kritickou súčasťou dizajnu reštaurácie je poskytovanie toaliet pre zákazníkov a zamestnancov a pre mužov i ženy v každej kategórii. Zahŕňa to fyzické vybaveni

Čítaj viac


  Ako napísať webovú stránku Bio for Work

Ako napísať webovú stránku Bio for Work

Životopis, ktorý napíšete pre spoločnosť alebo osobný web súvisiaci s prácou, slúži ako forma reklamy, ktorá pomáha kolegom, súčasným alebo potenciálnym zamestnávateľom alebo klientom rýchlo zistiť, či ste pre prácu tou pravou osobou. Vo výsledku musí jasne a stručne opísať vás, vaše pozadie, pracovnú morálku a osobnosť. Aj keď do pracovného biografické

Čítaj viac


  Prezeranie súborov OFT

Prezeranie súborov OFT

Akonáhle vymyslíte vhodný formulár pre rôzne typy obchodných e-mailov, vytvorenie šablóny formulára v aplikácii Microsoft Outlook vám ušetrí problémy s tým, že ho budete musieť ručne reprodukovať zakaždým, keď ho budete chcieť použiť. Nové verzie Outlooku neumožňujú otváranie týchto formulárov šablón, ktoré Outlook ukladá ako súbory s príponou „.oft“, jednoduchým dvojitým kliknutím na

Čítaj viac


  Kde je dočasný priečinok v systéme Mac?

Kde je dočasný priečinok v systéme Mac?

Na rozdiel od počítačov vyžadujúcich manuálnu údržbu na vymazanie dočasných vyrovnávacích pamätí je operačný systém Mac založený na systéme UNIX navrhnutý na automatické spúšťanie údržby a mazanie dočasných súborov. Nastávajú však núdzové situácie a nebudete môcť počkať na ďalší bod automatickej údržby. Ak sa váš neuložený dokument textového proce

Čítaj viac


  Ako faxovať bez telefónnych liniek

Ako faxovať bez telefónnych liniek

Aj keď veľa ľudí nikdy faxové prístroje nevlastnilo, nebolo to tak dávno, čo takmer všetci mali pevnú linku - a prakticky každý aspoň poznal niekoho, kto mal fax. V dnešnej dobe ani tí, ktorí majú staré faxové prístroje alebo tlačiarne s funkciou faxu, často nemajú telefónnu linku, na ktorú by sa dalo zariadenie pripojiť. Našťastie stále môžete po

Čítaj viac


  Ako obrátiť text vo Photoshope

Ako obrátiť text vo Photoshope

Ak používate grafický softvérový program, ako je Photoshop, mali by ste sa oboznámiť s nástrojmi a zabudovanými funkciami, ktoré vám umožnia pracovať rýchlejšie a produktívnejšie, čo vám poskytne viac času zamerať sa na ďalšie aspekty projektu. Čas sú predsa peniaze. Jedným z užitočných nástrojov je príkaz Prevrátiť vodorovne, ktorý vám umožní vziať vybraný text a obrátiť ho tak, aby vyzeral, akoby sa vrstva odrážala v zrkadle. 1 V ponuke nástrojov kliknite na „Nástro

Čítaj viac


  Ako sťahovať videá Flowplayer

Ako sťahovať videá Flowplayer

Flowplayer je mediálny rámec otvoreného zdroja určený na streamovanie videí vo formáte Flash. Aj keď je distribuovaný zadarmo pod licenciou GPL 3+, firmy môžu získať komerčnú licenciu pre softvér na používanie neznačkovej prispôsobiteľnej verzie prehrávača. Ak prezeráte online obsah, ako sú firemné prezentácie, panelové rozhovory, informačné valce alebo firemné správy v aplikácii Flowplayer, použite na stiahnutie videí do svojho systému bezplatné nástroje ako Orbit Downloader, IE Downloadhelper alebo Video DownloadHelper. Orbit Downloader je program, zatiaľ č

Čítaj viac


  Techniky na zlepšenie vašich neverbálnych komunikačných schopností na pracovisku

Techniky na zlepšenie vašich neverbálnych komunikačných schopností na pracovisku

Neverbálna komunikácia je na pracovisku dôležitá, pretože ovplyvňuje pracovné prostredie. Z viacerých hľadísk môžeme komunikovať toľko, ak nie viac, neverbálne, ako hovorenými slovami. To, čo komunikujete neverbálne, môže odhaliť, ako sa cítite. Ak sú vaše neverbálne komunikačné schopnosti slabé, môžete komunikovať negativitu a znepríjemňovať svojim spolupracovníkom alebo podkopávať vašu správu narážkami na nedostatok dôvery. Aby ste si zlepšili neverbálne schopnosti,

Čítaj viac


  Ako komprimovať súbor v Ubuntu

Ako komprimovať súbor v Ubuntu

Mnoho archívov súborov so systémom Ubuntu Linux má príponu súboru „tar.gz“ a boli vytvorené pomocou štandardných obslužných programov tar a gzip. Aj keď je názov podobný, gzip neprodukuje komprimované archívy, ktoré sú kompatibilné s pomocnými programami pre formát Windows zip, ako je vstavaný extraktor súborov Microsoft Windows, PKUNZIP, WinZip alebo 7-Zip. Našťastie operačný systém

Čítaj viac


  Dôležitosť informačného systému pre správu

Dôležitosť informačného systému pre správu

Dostali ste svoju malú firmu. Každý deň odpovedáte na hovory od zákazníkov, rozprávate sa s dodávateľmi a snažíte sa vyriešiť problémy so zamestnancami. Ale viete, koľko pohľadávok je po lehote splatnosti 90 dní? Poznáte mieru obratu na svojom inventári? Čo tak vaše hrubé ziskové rozpätie z minulého mesiaca? Ak na tieto otázky nemáte

Čítaj viac


  Ako blokovať GPS v systéme Android

Ako blokovať GPS v systéme Android

V tejto dobe znižovania súkromia niektorí používatelia vystupujú proti spoločnosti Big Brother. Mnoho mobilných telefónov vrátane zariadení so systémom Android OS má v sebe sledovacie zariadenia GPS. Zatiaľ čo niektoré aplikácie, napríklad Foursquare a Google Maps, používajú na vylepšenie mobilných funkcií funkcie GPS, niektorým používateľom je nepríjemné neustále sledovanie ich polohy. Ak ste používateľom systému An

Čítaj viac


  Ako vložiť nevyplatené prostriedky do QuickBooks

Ako vložiť nevyplatené prostriedky do QuickBooks

Undeposited Funds je predvolený účet v QuickBooks, ktorý uchováva prostriedky z platieb vašej spoločnosti, kým ich nevložíte na svoj bankový účet. Finančné prostriedky nemôžete vkladať priamo do Nevkladaných fondov, pretože ide iba o dočasný účet; po vložení vkladu na bankový účet môžete prostriedky vložiť do jednej transakcie. Výhodou paušálnej platby je, že

Čítaj viac


  Ako dosiahnuť, aby váš Mac rozpoznal jednotku

Ako dosiahnuť, aby váš Mac rozpoznal jednotku

Pred použitím novej jednotky pripojenej k počítaču Mac bude pravdepodobne potrebné vykonať niekoľko základných konfiguračných krokov, kým operačný systém jednotku nerozpozná. Operačný systém Mac vyžaduje, aby ste používali disk naformátovaný pomocou kompatibilného systému súborov. Na zaistenie kompatibility

Čítaj viac


  Skutočné náklady vs. predpokladané náklady

Skutočné náklady vs. predpokladané náklady

Skutočné náklady a predpokladané náklady sú kľúčovými súčasťami systému obchodného rozpočtu. Malé spoločnosti zvyčajne stanovujú rozpočty na ročnom základe. Predpokladané náklady sú založené na predchádzajúcich predajných číslach a predpokladanom zvýšení výdavkov. Skutočné náklady vzniknú, keď sa pen

Čítaj viac


  Ako pridať odkaz vo Photoshope

Ako pridať odkaz vo Photoshope

Adobe Photoshop je robustný program na vytváranie a úpravy obrázkov, ktorý je užitočný v mnohých obchodných aplikáciách. Okrem mnohých ďalších grafických funkcií vám Photoshop umožňuje manipulovať s obrázkami, ktoré sa majú použiť na webe. Vďaka pridaniu odkazov vo Photoshope je možné kliknúť na obrázok na webovej stránke. Odkazy je možné nastaviť na otvár

Čítaj viac


  Skratka na vymazanie medzipamäte v prehliadači Chrome

Skratka na vymazanie medzipamäte v prehliadači Chrome

Dočasnú vyrovnávaciu pamäť údajov prehliadača Google Chrome a ďalšie súvisiace súbory prehliadania je možné vymazať na karte Nastavenia alebo pomocou klávesovej skratky. Okrem toho, že máte na výber, čo chcete vyčistiť, môžete si tiež zvoliť, ako ďaleko dozadu sa utierka tiahne. Vymazanie medzipamäte ved

Čítaj viac


  Môj iPhone 4S je úplne zmrazený

Môj iPhone 4S je úplne zmrazený

Zamrznutý telefón je nepríjemnosť. V lepšom prípade spomalí produktivitu a v najhoršom prípade môže spôsobiť stratu údajov. Keď váš iPhone zamrzne, urobte kroky na určenie príčiny. Zistite, čo ste robili, keď došlo k zmrazeniu. Niektoré problémy so zmrazením sú jednorazové problémy s vybíjaním batérie, zatiaľ čo inými problémami môžu byť trvalé chyby v aplikáciách alebo softvéroch v telefóne. Aplikácia, ktorá nereaguje Aj keď apliká

Čítaj viac


  Dôležitosť zručností v písaní na pracovisku

Dôležitosť zručností v písaní na pracovisku

Zatiaľ čo veľa pracovných inzerátov často spomína ústne a písomné komunikačné schopnosti, zamestnanci aj zamestnávatelia niekedy zanedbávajú dôležitosť dobrého písania na pracovisku. Keď pracovníčka píše dobre, preukazuje zdvorilosť, zmysel pre detail a inteligenciu. Zamestnanci, ktorí majú dobré písomné komunikačné schopnosti, majú navyše prínos pre svoju spoločnosť tým, že zabezpečujú kvalitnú komunikáciu s klientmi, perspektívami a inými vonkajšími záujmami Urobte dobrý prvý dojem Existuje staré klišé o tom, že už nikdy nedostanete druhú šancu urobiť dobrý prvý dojem. To platí, aj keď je pr

Čítaj viac


  Ako prepojiť FB a Twitter fanúšikovské stránky

Ako prepojiť FB a Twitter fanúšikovské stránky

Facebook a Twitter vám ponúkajú dva rôzne spôsoby spojenia s verejnosťou. Facebook vám umožňuje udržiavať svojich fanúšikov aktualizovaných spôsobom, ktorý vidia v ich osobných informačných kanáloch, zatiaľ čo Twitter predstavuje skôr obojstranný rozhovor medzi vašim podnikaním a vašimi súčasnými a potenciálnymi zákazníkmi. Ak na každý web ponúknete odkazy

Čítaj viac


  Sedem kľúčových faktorov pre umiestnenie zariadenia

Sedem kľúčových faktorov pre umiestnenie zariadenia

Rovnako ako v prípade nehnuteľností, rozhodnutia o umiestnení zariadení sa skladajú z troch slov: umiestnenie, umiestnenie, umiestnenie - je však potrebné vziať do úvahy viac. Sedem faktorov, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie o umiestnení v riadení prevádzky, sú zariadenia, konkurencia, logistika, práca, komunita a pracovisko, politické riziko a stimuly, podľa Reference for Business. Faktory ovplyvňujú

Čítaj viac


  Typická organizačná štruktúra malého podniku

Typická organizačná štruktúra malého podniku

Malý podnik môže využiť jednu z troch možností primárnej organizačnej štruktúry: funkčnú, divíznu alebo maticovú. Organizačná štruktúra v zásade vytvára obchodnú hierarchiu na zvýšenie efektívnosti a efektívnosti obchodných operácií. Rôzne malé podniky fungujú rôznymi spôsobmi, takže neexistuje organizačné riešenie, ktoré by si každý malý podnik mal zvoliť pre svoju organizačnú štruktúru. Môžete však určiť, ktorá z najbežnejších štruk

Čítaj viac


  Posielanie súkromných textových správ z iPhone

Posielanie súkromných textových správ z iPhone

S iPhone môžete surfovať po webe, kontrolovať svoje e-mailové adresy, hrať hry a vykonávať nespočetné množstvo funkcií s rôznymi aplikáciami, stále však predstavuje jadro zariadenia na priamu komunikáciu s ostatnými. Rovnako ako väčšina ostatných mobilných telefónov umožňuje uskutočňovanie hovorov a odosielanie textových správ. Iba niekoľkými klepnutiami pr

Čítaj viac


  Ako nájsť inventár hotových výrobkov na konci roka?

Ako nájsť inventár hotových výrobkov na konci roka?

Malé podniky musia byť informované o svojich zásobách, aby mohli upraviť svoju úroveň výroby. Jedným z najdôležitejších inventárov, ktoré je potrebné poznať, je inventár hotových výrobkov, ktorý udáva množstvo dostupného tovaru na predaj. Vypočítajte konečný inventár hotových výrobkov za rok, aby ste vedeli, koľko inventára začnete s nasledujúcim rokom. 1 Prenesie konečnú hodnotu hotové

Čítaj viac


  Typy automatov na základnej doske

Typy automatov na základnej doske

Základné dosky sú chrbticou počítača a obsahujú rôzne dôležité súčasti, ako je procesor, pamäť RAM, a tiež poskytujú pripojenie k ďalším perifériám. Inovácia vnútorných častí počítača je vždy možnosťou, ak programy vo vašom počítači fungujú pomaly alebo ak je softvér nekompatibilný z dôvodu nedostatku zdrojov. To môže byť obzvlášť pravdivé, ak požadu

Čítaj viac


  Ako vytvoriť blog na Googli

Ako vytvoriť blog na Googli

Google ľubovoľne umožňuje komukoľvek vytvárať blog prostredníctvom svojej vlastnej služby Blogger. Ako správca ponúka služba Blogger širokú škálu publikačných funkcií, ktoré vám pomôžu efektívne spravovať obsah. Toto poskytuje vlastníkom firiem ideálny spôsob udržiavania kontaktu s koncovými používateľmi ohľadne noviniek, funkcií a služieb produktu. 1 Navštívte Blogger.com a prihlás

Čítaj viac


  Koľkokrát môžete použiť licenciu OEM skôr, ako budete potrebovať zavolať do spoločnosti Microsoft?

Koľkokrát môžete použiť licenciu OEM skôr, ako budete potrebovať zavolať do spoločnosti Microsoft?

Softvér OEM spoločnosti Microsoft má odlišné licenčné podmienky ako maloobchodné verzie. Maloobchodný softvér umožňuje päť internetových autentifikácií, po ktorých je potrebné autentifikácia telefónu. Na predinštalovaných inštaláciách OEM môžete inštalovať iba na jeden počítač, ale nie je vopred stanovené obmedzenie počtu použití softvéru OEM. Možno však budete musieť zavolať spol

Čítaj viac


  Ako odstrániť vaše meno a adresu z vyhľadávacích nástrojov

Ako odstrániť vaše meno a adresu z vyhľadávacích nástrojov

Odstránenie vášho mena a adresy z vyhľadávacích nástrojov je skutočnou výzvou, ale ak ste ochotní vykonať požadovanú prácu, možno budete môcť znova získať svoje online súkromie. Vyhľadávače v skutočnosti neuchovávajú kópie vášho mena a adresy; zobrazujú výsledky vyhľadávania z indexovaných stránok obsahujúcich tieto informácie. Budete musieť odstrániť svoje meno a

Čítaj viac


  Ako vytvárať videá pomocou webovej kamery pre YouTube

Ako vytvárať videá pomocou webovej kamery pre YouTube

YouTube sa stal jedným z najlepších svetových webov na zdieľanie videa a ponúka možnosť nahrávania videa pomocou webovej kamery. To má výhodu v tom, že nie sú potrebné samostatné fotoaparáty, káble a softvér na úpravu. Môžete nahrávať pomocou fotoaparátu, ktorý je už pripojený k počítaču, potom kliknúť na „Hotovo“ a nechať svoje video automaticky nahrať bez ďalších krokov. 1 Pripojte webovú kameru k počítaču a

Čítaj viac


  Používateľská príručka služby Gmail pre iPad

Používateľská príručka služby Gmail pre iPad

Používatelia Gmailu majú prístup k svojmu e-mailovému účtu na iPade pomocou predvolenej e-mailovej aplikácie alebo nainštalovaním oficiálnej aplikácie Gmail dostupnej zadarmo z App Store. Predvolená aplikácia je navrhnutá tak, aby podporovala rôzne webové poštové služby vrátane Gmailu, takže konfigurácia trvá len pár okamihov. Vyznačuje sa hlbokou int

Čítaj viac


  Ako dosiahnuť, aby sa moje podnikanie na Facebooku objavilo na Google

Ako dosiahnuť, aby sa moje podnikanie na Facebooku objavilo na Google

Niektoré podniky používajú skôr facebookové profily ako fanúšikovské stránky Facebooku. Profily majú lepší prístup k nastaveniam ochrany osobných údajov, pretože stránky fanúšikov sú indexované vo výsledkoch vyhľadávania. Profily vám umožňujú komunikovať s kontaktmi vašej firmy priamo prostredníctvom súkromných správ a chatu, čo sú dve funkcie, ktoré u fanúšikovských stránok nie sú k dispozícii. Ak sa chcete ubezpečiť, že sa váš firemný p

Čítaj viac


  Ako previesť film pre iTunes

Ako previesť film pre iTunes

Ak máte videá alebo filmy, ktoré ste pre svoje podnikanie natočili pred piatimi rokmi, formáty DVD, Bluray alebo WMV sa v tom čase mohli javiť ako najlepšia voľba. Ak chcete tieto filmy previesť do formátu pre dnešnú technológiu, ako je iPhone alebo iPad, musíte ich najskôr previesť do formátu kompatibilného s iTunes. Pred kopírovaním a

Čítaj viac


  Ako obnoviť neuložené dielo v OpenOffice

Ako obnoviť neuložené dielo v OpenOffice

Ak váš počítač spadne alebo sa zablokuje, keď pracujete na dokumente v OpenOffice.org, vaša práca sa nemusí natrvalo stratiť, ak ste povolili funkciu automatického obnovenia OpenOffice. Táto funkcia pravidelne vytvára zálohy otvorených dokumentov. Ak sa po reštartovaní počítača a spustení OpenOffice nezobrazí výzva na obnovenie neuloženej práce, otvorte priečinok na obnovenie dokumentu a vyhľadajte súbor. Obnova neuloženej práce

Čítaj viac


  Ako resetovať heslo správcu pre prenosný počítač HP

Ako resetovať heslo správcu pre prenosný počítač HP

Účet správcu vášho prenosného počítača HP reguluje väčšinu nastavení vášho počítača a má prístup ku všetkým ostatným používateľským účtom. Všeobecne je dobré pravidelne si meniť heslo, aby ste zabránili krádeži identity, obchodným tajomstvám a citlivým informáciám klientov; to platí najmä pre účty správcov. Heslo správcu vášho prenosného počítača HP m

Čítaj viac


  Ako prenášať zvukové súbory z iPhone

Ako prenášať zvukové súbory z iPhone

Apple iPhone je kompatibilný s niekoľkými typmi zvukových súborov vrátane hlasových poznámok. Rovnako ako hudobné súbory, ktoré máte uložené vo svojom iPhone, môžete tieto zvukové súbory presunúť do počítača pomocou iTunes, čo vám umožní počúvať hlasové záznamy, aj keď nemáte iPhone poruke. Na prenos zvukových súborov z váš

Čítaj viac


  Ako môžem vytlačiť medzinárodný štítok pomocou služby PayPal?

Ako môžem vytlačiť medzinárodný štítok pomocou služby PayPal?

Okrem toho, že služba PayPal slúži ako váš spracovateľ platieb, vám môže pomôcť aj so spracovaním a odoslaním predaja. Z počítača si môžete zakúpiť a vytlačiť prepravné štítky pre poštovú službu USA a ďalších dopravcov. Patria sem domáce aj medzinárodné adresy. Po dokončení predaja, zakúpení poštovného a vytlačenia prepravného štítku PayPal automaticky vytlačí vyplnené kópie potrebných colných formulárov, ktoré potrebujete na odoslanie do cieľovej krajiny. 1 Prihláste sa do svojho účtu PayPal a kliknite na

Čítaj viac


  Ako opraviť správu „Internet Explorer nemôže zobraziť webovú stránku“

Ako opraviť správu „Internet Explorer nemôže zobraziť webovú stránku“

Pre mnoho podnikateľov je prístup na web nevyhnutnou súčasťou fungovania spoločnosti. Problémy spojené s internetom môžu mať vplyv na produktivitu, zisky a vzťahy so zákazníkmi a klientmi, preto je nevyhnutné, aby sa tieto problémy odstránili čo najrýchlejšie. Ak program Internet Explorer nezobrazuje konkrétnu webovú stránku alebo nemá prístup k nijakým stránkam, odstráňte problém s prehľadávačom, jeho rozšíreniami a ďalšími aplikáciami vo vašom systéme, aby ste zistili hlavnú príčinu. internet Explorer Vyskúšajte príslušné w

Čítaj viac


  Čo je to terénny podnik?

Čo je to terénny podnik?

Podnikanie v oblasti terénnych úprav môže mať akúkoľvek veľkosť alebo môže plniť množstvo úloh spojených s vytváraním a konzervovaním obytných trávnikov, ako aj komerčných pozemkov. Ceny sa líšia od podniku k podniku vzhľadom na veľkosť práce, zložitosť a čas. Potreba podnikania v oblasti terénnych úprav rastie, keď sa zalesnené oblasti vyvíjajú na rezidenčné a komerčné využitie. Význam Podnikanie v oblasti terénnych

Čítaj viac


  Ako urobiť vyplnený výber s GIMPom

Ako urobiť vyplnený výber s GIMPom

GIMP, bezplatný nástroj na úpravu obrázkov, sa dodáva s rôznymi užitočnými kefami, filtrami a nástrojmi, ktoré vám umožňujú vytvárať profesionálne vyzerajúce obchodné grafiky pre vaše publikácie a webové stránky. Napríklad nástroj na výber umožňuje izolovať časť obrázka a meniť jeho vzhľad. Grafici často používajú výbery na

Čítaj viac


  Čo znamená GUI z počítačového hľadiska?

Čo znamená GUI z počítačového hľadiska?

Grafické užívateľské rozhranie je počítačové rozhranie, ktoré umožňuje používateľom komunikovať so zariadením prostredníctvom grafických prvkov, ako sú obrázky a animácie, na rozdiel od textových príkazov. GUI sa často používajú v osobných aj podnikových počítačoch, pretože ponúkajú intuitívnu a pútavú metódu ovládania elektronických zariadení. Nie sú však bez svojich nevýhod v porovnan

Čítaj viac


  Ako prenášať archivované e-maily na externý pevný disk

Ako prenášať archivované e-maily na externý pevný disk

Nemusíte prenášať každý jednotlivý e-mail na externý pevný disk; Microsoft Outlook dokáže exportovať všetky vaše správy do jedného súboru a uľahčiť tak ich prepravu. Pomocou Sprievodcu importom a exportom preveďte obsah svojej poštovej schránky na osobný priečinok alebo súbor PST; tento súbor môžete importovať do ľubovoľného e-mailového klienta, ktorý podporuje Microsoft Outlook. Ak chcete na svoj druhý disk kopír

Čítaj viac