Máte prístup na webové stránky Kindle Fire?

Amazon Kindle je hybridná čítačka elektronických kníh a tabletové zariadenie, ktoré okrem integrácie s obrovským trhom spoločnosti Amazon spúšťa aj aplikácie. The Fire sa spolieha na aplikácie ako mnoho iných tabletov a vykonáva väčšinu rovnakých úloh, aké majú aj jej konkurenti. Prehliadanie webu v Kindle Fire vyžaduje iba aktívne pripojenie na internet a funguje podobne ako prehliadanie v akomkoľvek inom tablete.

1

Kindle Fire zapnete alebo prebudíte stlačením jeho tlačidla „Domov“.

2

Dotknutím sa položky „Web“ na domovskej obrazovke Fire spustíte webový prehľadávač Silk.

3

Zadajte adresu do riadku Hodvábna adresa.

4

Stránku spustíte stlačením tlačidla „Prejsť“.