Ako uložiť obrázok obrazovky

Na nasnímanie snímky obrazovky počítača a jej uloženie ako obrazového súboru nepotrebujete žiadny špeciálny softvér. Môžete nasnímať snímku obrazovky a uložiť ju buď pomocou kombinácie klávesov na klávesnici pomocou nástroja na vystrihovanie, ktorý je predvolene nainštalovaný v operačnom systéme Windows 8.

Metóda kombinácie klávesov

1

Nastavte obrazovku pre snímanie obrazovky a na klávesnici vyhľadajte kláves „Print Screen“. Kľúč môže byť označený ako „PrtScn“ alebo „PrtSc“. Na väčšine klávesníc notebookov musíte stlačiť a podržať kláves „Funkcia“, aby ste aktivovali kláves „Tlačiť obrazovku“.

2

Súčasne stlačte „Win-PrtScn“. Ak používate klávesnicu notebooku, stlačte tiež klávesu „Fn“. Ak používate tablet, stlačte súčasne tlačidlá „Windows“ a „Znížiť hlasitosť“. Počas snímania sa obrazovka stlmí a obrázok sa uloží do priečinka s názvom „Screenshoty“ vo vašej knižnici obrázkov.

3

Otvorte program Prieskumník súborov a prejdite do priečinka Screenshots. Kliknutím na obrázok ho otvoríte v predvolenom prehliadači obrázkov.

Metóda nástroja na vystrihovanie

1

Nastavte obrazovku pre snímanie obrazovky

2

Stlačením klávesu „Win-C“ otvoríte ponuku príveskov.

3

Kliknite na možnosť „Vyhľadať“ a do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz „Nástroj na vystrihovanie“. Kliknite na ikonu „Hľadať“.

4

Nástroj otvoríte kliknutím na odkaz „Nástroj na vystrihovanie“ v zozname výsledkov.

5

Kliknite na šípku smerujúcu nadol vedľa možnosti „Nové“.

6

Kliknutím na položku „Snip vo voľnom formáte“ vyberiete a zachytíte časť obrazovky pomocou nástroja na výber. Kliknutím na „Obdĺžnikový úryvok“ nakreslite obdĺžnik okolo oblasti obrazovky pre daný záber. Kliknutím na „Okienko“ urobíte snímku obrazovky určeného okna. Kliknutím na „Strih na celú obrazovku“ nasnímate snímku celej obrazovky. Po výbere možnosti sa otvoria príslušné ovládacie prvky výberu alebo dialógové okno.

7

Vyberte oblasť obrazovky, ktorú chcete zachytiť. Po vykonaní výberu sa snímka obrazovky automaticky nasníma.

8

Kliknite na možnosť „Uložiť úryvok“.

9

Do poľa „Názov súboru“ zadajte názov obrázka a potom v rozbaľovacej ponuke „Uložiť do“ vyberte umiestnenie, kam sa má súbor uložiť. Kliknutím na tlačidlo „Uložiť“ súbor uložíte.