Ako extrahovať počítačový súbor RAR

Pri sťahovaní softvérových aplikácií pre vaše podnikanie sa môžete stretnúť so súbormi, ktoré nemôžete otvoriť. Niektorí vývojári a vydavatelia softvéru používajú kompresný formát RAR na zabalenie veľkých súborov na distribúciu. Napríklad spoločnosť, ktorá predáva šablóny programu PowerPoint, môže kombinovať obrázky, údaje a dokonca aj videá do jedného súboru RAR, aby bolo sťahovanie pohodlnejšie. Prieskumník systému Windows, natívny správca súborov v systéme Windows, dokáže extrahovať údaje zo súborov ZIP, ale neotvára súbory RAR. Na extrakciu obsahu súboru RAR potrebujete aplikáciu tretej strany.

Extrahujte pomocou WinRar

1

Prejdite na webovú stránku RARLab a skontrolujte dva odkazy WinRAR v hornej časti stránky v anglickej sekcii Vydanie WinRar a RAR.

2

Ak používate 32-bitovú verziu systému Windows, kliknite na odkaz „WinRAR x86 (32 bit) 4.20“; v opačnom prípade kliknutím na „WinRAR x64 (64 bit) 4.20“ stiahnite 64-bitovú verziu.

3

Kliknutím na tlačidlo „Uložiť súbor“ súbor uložíte na pevný disk. Po dokončení sťahovania dvakrát kliknite na súbor a pri inštalácii programu postupujte podľa pokynov.

4

Spustite program Windows Prieskumník a prejdite do priečinka so súborom RAR, ktorý chcete extrahovať. Pravým tlačidlom myši kliknite na daný súbor a potom kliknite na príkaz „Extrahovať súbory“. Otvorí sa okno „Extrakčná cesta a možnosti“ a v textovom poli „Cieľová adresa“ sa zobrazí cesta, ktorú použije WinRar na extrahovanie súborov. Ak chcete súbor rozbaliť na iné miesto, kliknite na jeden z priečinkov v pravom paneli okna, aby sa stal cieľovým priečinkom. Kliknutím na tlačidlo „OK“ rozbalíte súbory do tohto priečinka.

Použite PeaZip

1

Navštívte webovú stránku PeaZip, kliknite na tlačidlo „PeaZip Free Download“ a potom kliknite na „Download Now“. Kliknite na „Uložiť súbor“ a po stiahnutí dvakrát kliknite na súbor, čím sa spustí sprievodca inštaláciou. Podľa pokynov sprievodcu nainštalujte aplikáciu.

2

Po nainštalovaní programu otvorte program Windows Explorer a kliknite pravým tlačidlom myši na súbor RAR, ktorý chcete extrahovať. Kliknite na „PeaZip“ a potom na „Extrahovať archívy“. Otvorí sa okno Extrahovať a do textového poľa „Výstup“ sa zobrazí umiestnenie, kam program extrahuje vaše súbory.

3

Kliknite na tlačidlo vedľa textového poľa a v prípade potreby vyberte iný priečinok pre extrahované súbory. Kliknite na tlačidlo „OK“ a počkajte, až sa súbory rozbalia.

Extrahujte pomocou WinZip

1

Prejdite na webovú lokalitu WinZip, kliknite na možnosť „Stiahnuť WinZip“ a potom na možnosť „Stiahnuť teraz“. Kliknutím na tlačidlo „Uložiť súbor“ uložte inštalačný súbor do počítača.

2

Po stiahnutí dvakrát kliknite na súbor a postupujte podľa pokynov sprievodcu inštaláciou. Tento program tiež pridáva novú položku do kontextovej ponuky Prieskumníka Windows.

3

Po nainštalovaní aplikácie otvorte program Windows Prieskumník. Dvojitým kliknutím na svoj súbor RAR zobrazíte kontextovú ponuku programu Windows Explorer. Kliknite na „WinZip“ a výberom možnosti „Extrahovať do“ otvoríte okno Extrahovať program WinZip, ktoré zobrazuje priečinky na pevnom disku.

4

Dvakrát kliknite na priečinok, do ktorého chcete extrahovať súbor RAR. Kliknutím na tlačidlo „OK“ rozbalíte súbory do priečinka.