Ako udržať e-maily mimo nevyžiadanej pošty Yahoo

Yahoo Mail pomocou zložitých filtrov zisťuje, či sú konkrétne e-mailové adresy legitímne, alebo či by sa s nimi malo zaobchádzať ako s nevyžiadanou poštou a odosielať ich do priečinka nevyžiadanej pošty. Každý e-mail je skenovaný a o tom rozhoduje SpamGuard, automatizovaný filtračný systém. V niektorých prípadoch je toto rozhodnutie nesprávne a dôležité e-maily od vašich klientov a zamestnancov môžu skončiť v priečinku Spam. Ak chcete zabrániť automatickému prechodu budúcich e-mailov od rovnakého odosielateľa do priečinka Spam, musíte e-mail označiť ako „Nie je spam“.

1

Prejdite do služby Yahoo Mail, prihláste sa do svojho účtu Yahoo a kliknite na priečinok „Spam“. V tomto priečinku sú uložené nevyžiadané e-maily.

2

Kliknutím na e-mail, ktorý bol neoprávnene považovaný za nevyžiadanú poštu, ho otvorte.

3

Kliknutím na tlačidlo „Nie je to spam“ na paneli nástrojov okamžite pošlete e-mail do priečinka Doručená pošta. E-maily od rovnakého odosielateľa sa už nebudú považovať za nevyžiadanú poštu a budú odoslané do priečinka Doručená pošta.