Ako nastaviť merania pre InDesign z programu Picas na palce

Horné a bočné pravítka v aplikácii Adobe InDesign CS6 vám pomôžu usporiadať a zarovnať objekty v dokumente. Predvolená jednotka merania pre tieto pravítka je pica, ktorá sa rovná 12 bodom. Toto meranie pre vás nemusí veľa znamenať, najmä ak navrhujete tlačenú publikáciu na stránkach, ktoré sú zvyčajne vyjadrené v palcoch. V takýchto prípadoch môže mať nastavenie pravítok na palce väčší zmysel. InDesign umožňuje meniť vodorovné a zvislé pravítko osobitne, takže pre každé pravítko môžete používať rôzne jednotky.

1

Kliknite na „Zobraziť“ a vyberte „Zobraziť pravítka“, ak nie sú viditeľné ľavé a horné pravítko. Prípadne stlačte „Ctrl-R“.

2

Kliknite na „Upraviť“, „Predvoľby“ a potom na „Jednotky a prírastky“.

3

Ak chcete zmeniť obidve pravítka, v rozbaľovacích ponukách Horizontálne a Vertikálne vyberte možnosť Palce. Môžete tiež zmeniť iba jedného z vládcov.

4

Kliknite na tlačidlo „OK“.