Ako resetovať kontrolu pravopisu a gramatiky programu Microsoft Word

Ak ste vo vlastnom slovníku kontroly pravopisu a gramatiky programu Microsoft Word nahromadili zbierku nesprávne napísaných slov, môžete vytvoriť nový slovník, pomocou ktorého vynulujete funkcie kontroly a od začiatku spustíte nový vlastný slovník, a potom nastavte nový slovník ako predvolený pomocou nástroj na nastavenie vlastných slovníkov. Môžete tiež resetovať kontrolu pravopisu a gramatiky a opätovne skontrolovať jeden dokument. Okrem toho môžete zmeniť jazyk svojho slovníka na kontrolu pravopisu v nástroji nastavení vlastných slovníkov.

Nový vlastný slovník

1

Otvorte program Word, kliknite na kartu „Súbor“ v hornom navigačnom menu a potom kliknite na záznam „Možnosti programu Word“.

2

Kliknite na možnosť „Vlastné slovníky“ a potom kliknutím na tlačidlo „Nové“ otvorte formulár Nový slovník.

3

Do poľa Názov zadajte názov nového slovníka a súbor uložte kliknutím na tlačidlo „Uložiť“. Skontrolujte, či názov súboru obsahuje príponu súboru „DIC“.

4

Zrušte začiarknutie možnosti „CUSTOM.DIC“ v dialógovom okne Vlastné slovníky a potom začiarknite políčko nového slovníka, ktorý ste práve vytvorili. Kliknite na tlačidlo „OK“.

5

Kliknite na tlačidlo „Zmeniť predvolené“ v dialógovom okne Vlastné slovníky a potom kliknite na nový slovník, ktorý chcete ako predvolený priradiť. Dvakrát kliknite na „OK“, aby ste uložili nastavenia a zavreli dialógové okná.

Obnoviť pre jeden dokument

1

Otvorte dokument v programe Word a povoľte kontrolu pravopisu a gramatiky v dokumente tak, že kliknete na tlačidlo „Skontrolovať“ na hornom navigačnom paneli a potom kliknete na kartu „Pravopis a gramatika“. Chybne napísané slová môžete podľa potreby zmeniť alebo ignorovať, keď sa v dialógovom okne Pravopis zobrazí podozrenie na pravopisnú chybu. Kontrola pravopisu celého dokumentu.

2

Kliknite na možnosť „Súbor“ a potom na tlačidlo „Možnosti“, keď kontrola pravopisu dorazí na koniec dokumentu.

3

Kliknite na možnosť „Korektúra“ a potom na možnosť „Znova skontrolovať dokument“. Zobrazí sa varovná správa, ktorá označuje, že operácia vynuluje kontrolu pravopisu a gramatiky, aby Word znova skontroloval slová, ktoré ste predtým skontrolovali.

4

Pokračujte kliknutím na „Áno“ a potom kliknutím na „OK“ zatvorte okno Možnosti programu Word. Kontrola pravopisu znova skontroluje dokument.