Ako vložiť odkaz do aplikácie PowerPoint 2007

Ak potrebujete pridať užitočné odkazy na snímky vo svojich obchodných prezentáciách, môžete použiť rovnaký systém odkazov, aký odporúča Royal Society of Chemistry pri vytváraní odborných dokumentov a dokumentov. V tomto systéme umiestňujete čísla vedľa obsahu, na ktorý chcete odkazovať. Každé číslo odkazuje na skutočnú referenciu, ktorá sa nachádza v zozname referencií inde v dokumente. Aplikácia PowerPoint 2007 nemá nástroj na vytváranie odkazov. Môžete ich však stále vložiť na snímku a do dolnej časti snímky pridať zoznam odkazov pomocou nástrojov, ktoré PowerPoint obsahuje.

Pridajte referenčné čísla

1

Otvorte prezentáciu v PowerPointe a prejdite na snímku s obsahom, na ktorý chcete odkazovať. Na túto snímku umiestnite svoje referencie a zoznam referencií. Kliknite na tlačidlo „Vložiť“ na páse s nástrojmi a potom kliknite na „Textové pole“.

2

Kliknite na ľubovoľné miesto na snímke, podržte ľavé tlačidlo myši a ťahaním myši vytvorte textové pole.

3

Kliknite do textového poľa a zadajte „1“ (bez úvodzoviek). Toto číslo sa stáva prvým referenčným číslom, ktoré použijete na odkazovanie na časť svojho obsahu.

4

Kliknutím na textové pole ho vyberte a potom na karte Domov prejdite do sekcie Písmo na páse s nástrojmi. Táto časť obsahuje tlačidlá Tučné a Kurzíva, ktoré umožňujú zmeniť vzhľad textu v textovom poli. Kliknite na jedno z týchto tlačidiel, ak chcete, aby vaše referenčné číslo bolo tučné alebo kurzíva.

5

Kliknite na tlačidlo „Farba písma“ a kliknite na jednu z farieb, ak chcete, aby malo číslo určitú farbu.

6

Kliknite dovnútra textového poľa a presuňte ho na koniec vety, na ktorú chcete odkazovať. Presuňte textové pole tak, aby sa číslo zobrazilo mierne nad základnou čiarou textu a vyzeralo ako horný index.

7

Pravým tlačidlom myši kliknite na textové pole referenčného čísla a vyberte možnosť Kopírovať. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl-V pridáte na snímku nové textové pole. Toto nové textové pole je kópiou pôvodného.

8

Kliknite na nové textové textové pole a presuňte ho na koniec inej vety, na ktorú chcete odkazovať. Presuňte nové textové pole tak, aby sa zobrazilo napravo od obsahu, na ktorý chcete odkazovať, a potom ho mierne potiahnite nahor, aby sa zmenil na horný index.

9

Dvakrát kliknite do nového textového poľa. PowerPoint zvýrazní číslo 1. Do textového poľa zadajte „2“ (bez úvodzoviek). Toto sa stane vašim druhým referenčným číslom. Pokračujte v stláčaní klávesov „Ctrl-V“ a podľa potreby vytvorte ďalšie textové polia. Po vytvorení nového textového poľa ho presuňte na text, na ktorý chcete odkazovať, a umiestnite ho, ako je opísané v predchádzajúcich krokoch. Zakaždým, keď vytvoríte nové textové pole, zvýšte číslo textového poľa o jednu. Ak má riadok textu viac ako jeden odkaz, oddeľte čísla tak, že za prvé číslo pridáte čiarku, ako je uvedené v nasledujúcom príklade:

1,2

Môžete to urobiť zadaním čiarky za „1“, ktorá sa zobrazí v prvom textovom poli.

Vytvorte zoznam referencií

1

Prejdite na pásku a kliknite na možnosť „Vložiť“. Kliknite na „Textové pole“ a potom kliknite na prázdnu oblasť na snímke. Podržte ľavé tlačidlo myši a ťahaním myši doprava vytvorte široké textové pole, ktoré sa tiahne od ľavej strany snímky k pravej strane snímky. Toto textové pole sa stane zoznamom odkazov, ktorý obsahuje text, na ktorý odkazujete. Kliknite do tohto textového poľa, podržte ľavé tlačidlo myši a presuňte textové pole do dolnej časti snímky.

2

Po umiestnení kliknite do textového poľa a do textového poľa zadajte číslo „1“ (bez úvodzoviek). Stlačením medzerníka pridajte za číslo medzeru a zadajte text, ktorý chcete použiť pre svoju prvú referenciu.

3

Stlačením klávesu „Enter“ vytvorte nový prázdny riadok pod prvým riadkom a zadajte „2“ (bez úvodzoviek). Stlačte medzerník a za znak „2“ zadajte text, ktorý chcete použiť pre svoju druhú referenciu. Nasledujúci príklad ukazuje ako sa text v textovom poli môže zobraziť po pridaní dvoch referencií:

1 Toto je text k mojej prvej referencii. 2 Toto je text k mojej druhej referencii.

4

Podľa potreby pridajte do referenčného textového poľa ďalšie riadky. Napríklad ak vytvoríte štyri očíslované textové polia, pridajte do svojho referenčného textového poľa štyri odkazy, ako je opísané v predchádzajúcom kroku.