Ako vytvoriť pozadie GIF pre webovú stránku

Animované pozadia webových stránok môžu byť pútavé a môžete ich vytvárať pomocou súborov GIF. Keď na svoje firemné webové stránky pridáte text a ďalší obsah, nemusíte sa starať o pridanie pozadia: ak neprepíšete predvolené nastavenie, prehľadávače vašim stránkam jednoducho poskytnú biele pozadie. Pridajte na webovú stránku HTML krátku triedu CSS, aby ste ako pozadie stránky mohli používať animované a stacionárne obrázky GIF.

1

Otvorte dokument HTML a vyhľadajte sekciu s hlavami dokumentu.

2

Vložte nasledujúci kód do tejto sekcie:

body {background-image: url ('myImage.gif'); background-repeat: opakovať; }

Tento kód definuje selektor CSS, ktorý upravuje štýl značky tela dokumentu. Atribút background-image má vlastnosť URL, ktorej hodnota je „myImage.gif“. Zmeňte túto hodnotu na názov jedného zo svojich súborov GIF. Druhý riadok definuje atribút opakovania na pozadí, ktorého hodnota je v tomto príklade „opakovať“. Táto hodnota hovorí prehliadačom, aby obraz opakovali po celej stránke a nadol po stránke, aby vytvorili efekt mriežky. Ak nechcete, aby váš súbor GIF vytvoril kachľové pozadie, toto vyhlásenie odstráňte.

3

Uložte dokument a zobrazte ho v prehliadači, aby ste videli nové pozadie.