Ako opraviť upozornenie na bezpečnostný certifikát systému Windows

Navštívite klienta alebo iný web a namiesto samotného webu narazíte na chybu bezpečnostného certifikátu. Ak používate Windows a Internet Explorer, prehliadač vygeneruje túto chybu pri pokuse o otvorenie webovej stránky, ktorá má problematický bezpečnostný certifikát. Môže sa stať, že certifikát je zastaraný alebo bol vydaný entitou, ktorej program Internet Explorer nedôveruje. V každom prípade, ak viete, že webová stránka je dôveryhodná, môžete sa pokúsiť prekonať chybu certifikátu dvoma spôsobmi: aktualizujte dátum a čas v počítači alebo certifikát jednoducho prijmite. Ak si nie ste istí, či je web dôveryhodný, spoločnosť Microsoft odporúča, aby ste na web nepokračovali.

Opravte dátum a čas

1

Ak sú hodiny vášho počítača nastavené na dátum alebo čas, ktorý nasleduje po uplynutí platnosti certifikátu webovej stránky, môžete zmeniť svoje nastavenie hodín. Kliknite na dátum v pravom dolnom rohu plochy počítača.

2

Kliknutím na „Zmeniť nastavenie dátumu a času“ otvoríte dialógové okno Dátum a čas.

3

Kliknite na možnosť „Zmeniť dátum a čas ...“

4

Zadajte správny čas a vyberte správny dátum.

5

Kliknutím na tlačidlo „OK“ v oboch dialógových oknách zmeníte dátum a čas v počítači.

Prijmite certifikát

1

Vyberte možnosť „Pokračovať na tento web (neodporúča sa)“.

2

Kliknite na položku „Chyba certifikátu“.

3

Vyberte možnosť „Zobraziť certifikáty“ a potom „Inštalovať certifikát“ a potvrďte, že chcete certifikát nainštalovať.