Ako používať program Excel na zobrazovanie iba duplicitných hodnôt

Obchodné problémy, ako sú nesprávne transakcie, chyby pri zadávaní údajov, technické chyby a zlý dizajn systému, môžu spôsobiť duplicitné hodnoty vo vašich množinách údajov. Duplicitné hodnoty môžu existovať medzi riadkami alebo stĺpcami v závislosti od podmnožiny údajov, s ktorými chcete pracovať. Duplicitné hodnoty môžete ľahko zistiť v tabuľke programu Microsoft Excel pomocou funkcie podmieneného formátovania duplikátu zvýraznenia. Potom môžete odstrániť jedinečné hodnoty z tabuľky alebo jednoducho skopírovať duplicitné hodnoty do novej tabuľky, aby ste ich oddelili od neduplicitných hodnôt.

1

Spustite aplikáciu Microsoft Office Excel a načítajte tabuľku obsahujúcu duplicitné hodnoty alebo zadajte údaje obsahujúce duplicitné hodnoty do tabuľky, ak ešte nemáte pripravené údaje.

2

Vyberte riadky a stĺpce, v ktorých chcete vyhľadať duplicitné hodnoty. Stlačením klávesu „Ctrl“ a kliknutím na stĺpce alebo riadky môžete v tabuľke vybrať viac nesúvislých hodnôt.

3

Kliknite na kartu „Domov“, potom vyberte „Podmienené formátovanie“. Kliknite na „Zvýrazniť pravidlá buniek“ a v zozname možností v zobrazenej ponuke vyberte možnosť „Duplikovať hodnoty“.

4

V rozbaľovacom zozname napravo vyberte možnosť farebného formátu alebo v zozname vyberte možnosť „Vlastný formát“ a nastavte vlastné možnosti písma a farieb. Uistite sa, že je v rozbaľovacom zozname vľavo vybratá možnosť „Duplikát“. Po dokončení výberu kliknite na tlačidlo „OK“. Všetky duplicitné hodnoty vo vybratých oblastiach budú zvýraznené vo vybranej farebnej schéme. Patria sem duplikáty naprieč riadkami a v stĺpcoch. To, ako sa rozhodnete postupovať, bude závisieť od toho, aké duplikáty chcete vylúčiť, pretože význam „duplicitných hodnôt“ je závislý od kontextu.

5

Ak chcete vytvoriť nový pracovný hárok a zachovať pôvodný pracovný hárok, skopírujte duplicitné hodnoty vrátane nadpisov riadkov a stĺpcov do nového pracovného hárka. Ak chcete pracovať s pôvodným súborom údajov, odstráňte alebo skryte jedinečné (tj. Neduplicitné) hodnoty z / v aktuálnom pracovnom hárku.