Ako premenovať iMac

V nadšení z otvorenia nového Macu mu môžete nechtiac priradiť nudný názov ako „Môj Mac“ a neskôr si prajete, aby ste boli kreatívnejší. Našťastie, počítače Mac nemajú rodné listy, takže svojej môžete kedykoľvek dať novú identitu. V OS X existujú dva spôsoby, ako zmeniť názov vášho iMacu. Jedna metóda je pre pevný disk; druhý slúži na prítomnosť iMacu v domácej alebo kancelárskej sieti. Môžete zmeniť obe na rovnaké meno alebo pre každé použiť iné názvy.

Premenujte pevný disk iMac

1

Kliknutím na pracovnú plochu otvoríte horný panel nástrojov vyhľadávača, stiahnete ponuku „Finder“ a vyberiete položku „Preferences“. Kliknite na kartu „Všeobecné“ a začiarknite políčko „Pevné disky“.

2

Nájdite ikonu pevného disku v pravom hornom rohu pracovnej plochy. Podržte stlačený kláves Control a kliknite na ikonu a vyberte možnosť Získať informácie.

3

Kliknite na šípku vedľa položky „Názov a rozšírenie“ na informačnom paneli. Do textového poľa zadajte nový názov vášho iMacu. Zatvorte panel a skontrolujte ikonu pevného disku, aby ste sa uistili, že sa zmenil názov.

Premenujte iMac v sieti

1

Kliknite na ikonu Apple v ľavom hornom rohu horného panela s nástrojmi a vyberte možnosť „Predvoľby systému“. Dvakrát kliknite na ikonu „Zdieľanie“.

2

Zadajte nový názov do textového poľa s názvom „Názov počítača“. Môžete tiež kliknúť na tlačidlo „Upraviť“ a zmeniť názov miestneho hostiteľa. Zatvorte krabicu.

3

Kliknutím na ňu sa vráťte na pracovnú plochu. Dvakrát kliknite na ikonu Finder v doku alebo zvoľte „Nové okno Finder“ z ponuky „Súbor“ na hornom paneli nástrojov. V okne vyhľadávača vyhľadajte nový názov v časti Zariadenia.