Ako zmeniť formát účtovníctva v programe Excel

Účtovný formát v programe Microsoft Excel 2010 je veľmi podobný formátu meny - obidva zobrazujú vedľa každého čísla symbol meny. Účtovný formát má však niekoľko rozdielov, ktoré uľahčujú účtovníctvo, napríklad zobrazovanie nulových hodnôt ako pomlčiek, zarovnanie všetkých symbolov meny a desatinných miest a zobrazenie záporných súm v zátvorkách.

1

Otvorte súbor Excel 2010, v ktorom chcete vykonať zmeny formátu.

2

Vyberte ľavú hornú bunku v rozsahu buniek, ktoré chcete zmeniť na účtovný formát. Posúvajte tabuľku pomocou posúvačov na pravom a dolnom okraji tabuľky, aby ste videli bunku vpravo dole požadovaného rozsahu. Podržte stlačený kláves Shift a kliknutím na túto bunku vyberte celý rozsah.

3

Pravým tlačidlom myši kliknite kdekoľvek vo vybratom rozsahu a z rozbaľovacej ponuky vyberte možnosť Formátovať bunky.

4

V zozname v ľavej časti okna, ktoré sa zobrazí, kliknite na možnosť „Účtovníctvo“. Z rozbaľovacej ponuky v strede okna vyberte symbol svojej meny a potom pomocou šípok nahor a nadol určte, koľko desatinných miest chcete zobraziť.

5

Kliknutím na tlačidlo „OK“ zatvoríte okno a vo vybratom rozsahu sa teraz budú zobrazovať čísla vo formáte účtovníctva.