5 zdrojov, ktoré potrebujete na úspešné zahájenie podnikania

Zahájiť podnikanie môže byť skutočnou výzvou, ale mnoho ľudí každý rok otvorí úspešné podnikanie. Tí, ktorí uspejú, zvyčajne trávia značný čas získavaním kapitálu, prieskumom trhu a vývojom realistického obchodného plánu pred založením novej spoločnosti. Starostlivá príprava samozrejme nie je absolútnou zárukou úspechu, ale môže výrazne zvýšiť vaše šance. Zhodnoťte svoje zdroje a buďte pripravení čeliť výzvam, s ktorými sa stretnete.

Tip

Zdroje, ktoré potrebujete na začatie podnikania, možno rozdeliť do piatich širokých kategórií: finančné, ľudské, vzdelávacie, emočné a fyzické zdroje.

Finančné zdroje: financovanie

Najdôležitejším prvkom pri začatí podnikania je financovanie. Aj to najzákladnejšie domáce podnikanie prináša veľké množstvo počiatočných nákladov vrátane registrácie obchodného mena, získania telefónnej linky pre podnikanie a tlače vizitiek.

Finančné zdroje je možné získať z rôznych zdrojov, najjednoduchšie sú z osobných účtov zakladateľa spoločnosti. Alternatívne môžu byť pôžičky a úverové linky poskytnuté od finančných inštitúcií, priateľov a príbuzných, súkromných investorov alebo dokonca od vlády Spojených štátov. Mnoho grantov sa navyše ponúka zo súkromných a verejných zdrojov podnikateľom všetkých demografických a osobných situácií.

Ľudské zdroje: Zamestnanci

Úspešnosť organizácie závisí do veľkej miery od talentu a sily jej zamestnancov. Prijímanie skúsených odborníkov so skúsenosťami z praxe v oblasti ich odbornosti zaručuje, že poslanie a ciele spoločnosti budú uskutočňované efektívne a kvalifikovane. Silných členov tímu je možné získať pomocou rôznych metód. Personálne agentúry a firmy zaoberajúce sa výkonným vyhľadávaním sa špecializujú na umiestňovanie talentov všetkých úrovní do každého odvetvia. Alternatívou je nájsť zamestnancov prostredníctvom odporúčaní od jednotlivcov, ktorých úsudok je dôveryhodný.

Vzdelávacie zdroje: priemyselné know-how

Asi najväčšou vecou, ​​ktorú môže podnikateľ pri zakladaní nového podnikania urobiť, je získať čo najviac vzdelania. Pochopením jej konkurencie a získaním podrobných znalostí o svojom odbore bude lepšie pripravená na inteligentnejšie rozhodovanie o smerovaní svojej firmy. Vzdelávacie zdroje možno nájsť prostredníctvom profesionálnych obchodných združení zameraných na jej priemysel, miestnu obchodnú komoru a správu malých firiem.

Fyzické zdroje: Priestory a vybavenie

Či už ide o malý domáci podnik alebo maloobchod s viacerými pobočkami, každá organizácia musí mať vhodné fyzické zdroje, aby prežila. Patrí sem riadny pracovný priestor, funkčná telefónna linka, primerané informačné systémy a efektívne marketingové materiály. Tento aspekt obchodného plánovania môže byť jedným z najnákladnejších. Preto je dôležité, aby si podnikateľ pred nákupom reálne vyhodnotil svoje potreby.

Emočné zdroje: Podporné systémy

Podnikanie môže byť pre podnikateľa mimoriadne stresujúce. Aby si udržala zdravý rozum a zostala motivovaná, je dôležité, aby mala podporný tím, ktorý jej môže podľa potreby poskytovať inšpirácie a vedenie. Tento tím môže pozostávať z priateľov a rodiny, ako aj z mentora alebo profesionálnej skupiny.