Ako sa oddeľuje v Illustratore

Ak vo svojom podnikaní pracujete s vektorovými obrázkami a ako softvér na grafický dizajn používate Adobe Illustrator, môžete zoskupovať rôzne objekty. Pri podnikaní je podstatný čas, takže môžete aplikovať efekty na celú skupinu objektov naraz. Ak potrebujete upraviť jeden objekt v skupine, musíte najskôr zoskupiť všetky objekty. Jednotlivé objekty potom môžete ľubovoľne upravovať a presúvať a tiež na ne aplikovať efekty.

1

Spustite program Adobe Illustrator CS6 a otvorte projekt obsahujúci skupinu, ktorú chcete rozdeliť.

2

Kliknutím na ľubovoľný objekt v skupine vyberte celú skupinu. Skupina je ohraničená tenkou modrou čiarou.

3

Kliknite pravým tlačidlom myši kamkoľvek v skupine a v zobrazenej kontextovej ponuke vyberte možnosť Oddeliť. Prípadne kliknite na „Objekt“ na hornom paneli s ponukami, potom na „Skupina alebo Objekt“ z rozbaľovacej ponuky a potom kliknite na „Zrušiť zoskupenie“. Objekty sa zoskupia.

4

Stlačením klávesov „Ctrl-S“ projekt uložíte.