Ako úplne vymazať údaje o prehliadaní z pevného disku

Pri prehľadávaní webov na webe sa vaše údaje o prehliadaní ukladajú ako dočasné internetové súbory a súbory cookie. Vaša história prehliadania sa tiež ukladá v sekcii História prehliadača. Vymazaním prehľadávača úplne odstránite všetky údaje o prehliadaní z pevného disku. Ak máte viac ako jeden prehľadávač, nezabudnite z každého prehľadávača vymazať údaje prehliadania, aby ste z počítača odstránili všetky údaje.

internet Explorer

1

Otvorte prehliadač Internet Explorer a potom kliknite na ikonu „Nástroje“. Otvorí sa ponuka Nástroje.

2

Umiestnite kurzor myši na možnosť „Bezpečnosť“, aby ste zobrazili podmenu Bezpečnosť, a potom kliknite na možnosť „Odstrániť históriu prehliadania“. Zobrazí sa zoznam uložených položiek.

3

Začiarknutím políčka pred každou položkou v zozname odstránite všetky stopy z histórie prehliadania.

4

Kliknite na možnosť „Odstrániť“. Všetky zadané údaje sa odstránia.

Firefox

1

Otvorte Firefox a kliknite na tlačidlo „Firefox“. Kliknite na možnosť „História“.

2

Kliknutím na možnosť „Vymazať nedávnu históriu“ otvoríte dialógové okno Vymazať nedávnu históriu.

3

Kliknite na rozbaľovacie pole Časový rozsah na vymazanie a potom na vymazanie časového rozsahu. Môžete zvoliť rozsah od poslednej hodiny po všetko, čo je uložené v prehliadači.

4

Kliknutím na možnosť „Podrobnosti“ zobrazíte všetky kategórie údajov, ktoré sa majú odstrániť.

5

Začiarknutím políčka pred každou kategóriou údajov zahrňte údaje do odstránenia.

6

Kliknite na tlačidlo „Vymazať teraz“. Cache, cookies a dočasné internetové súbory sa vymažú.

Google Chrome

1

Otvorte webový prehliadač Google Chrome. Kliknite na ikonu ponuky „Chrome“ na hornom navigačnom paneli a potom kliknite na položku „Nástroje“.

2

Kliknite na možnosť „Vymazať údaje prehliadania“. Otvorí sa dialógové okno Vymazať údaje prehliadania.

3

Začiarknite políčko pred možnosťou „Vymazať údaje prehliadania“.

4

Kliknite na rozbaľovacie pole Časový rozsah a potom ho klepnutím na časový rozsah vymažte. Ak chcete odstrániť všetky údaje o prehliadaní, vyberte možnosť „Začiatok času“.

5

Kliknite na tlačidlo „Vymazať údaje prehliadania“. Všetky údaje o prehliadaní sa odstránia.