Ako založiť distribučnú spoločnosť

Obchodný model distribúcie je zrelý s príležitosťami. Zahájenie činnosti v oblasti distribúcie si vyžaduje široký výber a schopnosť prekonať priepasť medzi maloobchodníkmi a výrobcami. Distribučné spoločnosti zvyčajne pracujú na zmluvách s výrobcami, môžu však tiež fungovať nezávislým a flexibilným spôsobom.

Ako funguje distribúcia

Distribútori sú podstatným prvkom dodávateľského reťazca. Distribútor nadväzuje vzťahy s výrobcami a domácim inventárom pri distribúcii produktu maloobchodníkom. Výrobcovia často nechcú spravovať objednávky u jednotlivých predajcov. Výrobcovia sa zameriavajú na výrobu, zatiaľ čo distribútori prijímajú hromadné zásoby na jednom mieste, kde rozdeľujú jednotlivé objednávky.

Distribučný model môže pracovať na prísne alebo voľne kontrolovanej úrovni. Napríklad distribúcia v nápojovom priemysle je prísne kontrolovaná: V mnohých prípadoch jediný distribútor spravuje početné územia pre veľkú nápojovú spoločnosť.

Nápoje sa dodávajú do skladov distribútorov a distribútor riadi dodávky a v niektorých prípadoch dokonca displeje a predaj. Aj keď je distribútor nezávislý, zmluvy sú dôležité. Obchod je často založený na týchto zmluvách - chránia distribútora aj nápojovú spoločnosť.

Výber výklenku

Výber medzery je zásadný, pretože riadenie vzťahov na strane maloobchodu a výroby je významným aspektom modelu obchodnej distribúcie. Nápojový priemysel je vynikajúcim miestom, ale na takto zavedenom trhu je zabezpečenie zmlúv mimoriadne náročné.

Zameranie na úzke miesto je dobrý nápad, pretože sa môžete špecializovať na hľadanie najlepších výrobcov a produktov a zároveň predávať inventár maloobchodníkom, ktorí veria vašim schopnostiam poskytovať kvalitu. Jedným z príkladov je distribútor dodávok reštaurácií. Distribučná spoločnosť získava obrúsky, riad, toaletné potreby a všetky výrobky spojené s reštauráciou. Distribútor vedie tento inventár a podľa potreby ho predáva reštauráciám.

V takom prípade má reštaurácia výhody, pretože od distribútora získava konzistentné a dôveryhodné zásoby zásob. Nie je zaťažené objednávaním rôznych druhov spotrebného materiálu od skupiny výrobcov, aby vyhovovali základným potrebám. Distribútor je v tomto prípade hlavnou výhodou pre dodávateľský reťazec.

Výberom výklenku sa vytvoria prísnejšie ovládacie prvky minimalizovaním požadovaných pripojení. Široká distribučná spoločnosť vyžaduje, aby ste pravidelne zásobovali dodávky od nových výrobcov, čo obchodnému modelu pridáva na obtiažnosti.

Sourcing a predaj

Okrem základného založenia obchodného subjektu ako LLC alebo korporácie a licencie na pôsobenie vo vašom štáte sú získavanie a predaj dva hlavné prvky podnikania. Najskôr definujte navrhované miesto a potom kontaktujte maloobchodníkov, aby zistili trh. Tento proces je v podstate prieskumom trhu, keď robíte rozhovory s maloobchodníkmi a začínate vytvárať potenciálne predajné spojenia.

Choďte von a získajte produkty vytváraním vzťahov s výrobnými spoločnosťami. Musíte nastaviť sadzby, prepracovať prepravu tovaru do vášho zariadenia a uzavrieť zmluvy, ak táto možnosť existuje. Získanie exkluzivity na trhu je skvelý spôsob, ako získať konkurenčnú výhodu. Exkluzívna dohoda s výrobcami znamená, že maloobchodníci, ktorí majú záujem, si musia objednať prostredníctvom svojej distribučnej spoločnosti.

Poskytnite maloobchodníkom katalóg a umiestnením svojich cien podporte objednávanie prostredníctvom distribučnej spoločnosti. Produkty predávate maloobchodníkom, čo znamená, že musíte rozvíjať vzťahy a konkurovať konkurencii. Pravidelná komunikácia o vašom inventári a potrebách maloobchodníkov zaručuje, že sú spokojní a nechýbajú im príležitosti na objednávku.