Ako zmeniť WiFi router Belkin na opakovač

Použitie druhého bezdrôtového smerovača Belkin ako opakovača, nazývaného tiež premostenie, rozširuje hranice bezdrôtovej siete vašej kancelárie. Prepojenie v zásade zahŕňa povolenie funkcie premostenia a programovanie ďalších smerovačov s rovnakým číslom kanálu a identifikátorom bezpečnostnej sady alebo SSID ako „hlavný“ smerovač. Počítače a ďalšie zariadenia Wi-Fi vo vašej kancelárii sa automaticky pripoja k premostenému prístupovému bodu (bodom), keď sú v dosahu. Nastavenie bezdrôtového mosta je pomerne jednoduchý proces.

1

Skontrolujte, či všetky zapojené smerovače podporujú bezdrôtové premostenie. Môžete to zistiť v dokumentácii k produktu alebo na príslušnej stránke s produktom na webovej stránke spoločnosti Belkin.

2

Pripojte počítač k hlavnému smerovaču pomocou ethernetového kábla. Nezabudnite zapojiť kábel do jedného z portov označených ako „LAN“.

3

Otvorte webový prehľadávač a do panela s adresou zadajte adresu IP smerovača. Niektoré modely používajú 192.168.2.1, ale ak to nefunguje, pozrite si dokumentáciu k produktu.

4

Kliknite na odkaz „prihlásiť sa“, zadajte svoje heslo, ak nejaké máte (smerovače nedodávajú heslá), a kliknite na tlačidlo „Odoslať“.

5

Poznačte si adresu MAC smerovača uvedenú v časti Nastavenia siete LAN na stránke Stav. Možno budete chcieť otvoriť Poznámkový blok alebo program na spracovanie textu a skopírovať / vložiť adresu do dokumentu. Stlačením klávesov „Ctrl-C“ kopírujte a stlačením klávesov „Ctrl-V“ vložte. MAC adresa by mala byť vytlačená aj na štítku na samotnom smerovači alebo na jeho maloobchodnom balení.

6

Kliknite na „Kanál a SSID“ a poznačte si SSID aj číslo kanálu. Možno budete chcieť tieto informácie tiež skopírovať a vložiť.

7

Kliknite na možnosť „Wireless Bridge“ alebo „Wireless Bridging“ vľavo pod položkou „Wireless“.

8

Začiarknite políčka „Povoliť bezdrôtové premostenie“ a „Povoliť IBA konkrétne prístupové body na pripojenie“. Ak nezačiarknete toto políčko, akýkoľvek smerovač v dosahu môže fungovať ako opakovač, čo predstavuje významné bezpečnostné riziko.

9

Do sady políčok vedľa AP1 zadajte adresu MAC hlavného smerovača. Zadajte adresu MAC druhého smerovača vedľa AP2, ktorú môžete získať zo samotnej jednotky alebo z jej balenia. Ak máte ďalšie mosty na premostenie, pridajte tiež ich adresy MAC.

10

Kliknite na tlačidlo „Použiť zmeny“.

11

Opakujte kroky 2 - 10 na konfiguráciu druhého smerovača; v kroku 6 však nakonfigurujte informácie o kanáli a SSID tak, aby zodpovedali prvému smerovaču. Nezabudnite uložiť zmeny.

12

Reštartujte oba smerovače tak, že odpojíte ich napájacie káble a znova ich zapojíte. Počkajte, kým sa minúty alebo dve jednotky úplne nespustia.