Ako sťahovať Norton do iného počítača

Odstránenie počítačového vírusu môže byť časovo náročné a nákladné a môže poškodiť vaše podnikanie poškodením dôležitých súborov a vybavenia. Ochrana všetkých počítačov vo vašej kancelárii znižuje riziko vzniku zmluvy alebo zdieľania počítačového vírusu. Pri zakúpení antivírusového produktu Norton môžete program nainštalovať až na tri počítače. Účet Norton vytvorený počas úvodnej inštalácie produktu vám pomôže stiahnuť produkt do iného počítača. Váš účet Norton obsahuje produktový kľúč a sériové číslo a zobrazuje počet licencovaných inštalácií a počet inštalácií, ktoré sú k dispozícii.

1

Spustite počítač, na ktorý chcete prevziať a nainštalovať produkt Norton.

2

Otvorte webový prehľadávač, prejdite na webovú stránku účtu Norton (pozrite Zdroje) a kliknite na tlačidlo „Prihlásiť sa“.

3

Zadajte e-mailovú adresu a heslo pre svoj účet Norton a kliknite na tlačidlo „Prihlásiť sa“.

4

Kliknutím na názov produktu Norton odhalíte produktový kľúč a sériové číslo a zapíšete si tieto informácie.

5

Kliknite na tlačidlo „Stiahnuť“, vyberte možnosť „Spustiť sťahovanie“ a potom na tlačidlo „Uložiť súbor“. Po dokončení sťahovania produktu začne program Norton Download Manger inštalovať program a prevedie vás procesom inštalácie.

6

Po výzve zadajte svoj produktový kľúč.