Problémy so spustením Avastu a Firefoxu

Ak podnikáte a používate Avast na ochranu počítačov vo vašej kancelárii a údajov uložených na ich pevných diskoch, môže bezpečnostné riešenie blokovať Mozilla Firefox. Avast dokáže detekovať Firefox ako potenciálnu hrozbu, takže jeho Štít súborov obmedzí aplikáciu a zabráni jej spusteniu. Ak chcete vyriešiť tento problém, musíte do priečinka Vylúčenia pridať priečinok Mozilla Firefox. Avast neskenuje a neblokuje aplikácie, ktoré sú pridané do jej zoznamu vylúčených.

1

Dvakrát kliknite na ikonu „Avast“ na systémovej lište, čím otvoríte okno Avast.

2

Kliknite na kartu „Štíty v reálnom čase“ na navigačnom paneli vľavo a potom kliknite na položku „Štít systému súborov“.

3

Kliknutím na tlačidlo „Expertné nastavenia“ na pravej table otvoríte okno Nastavenia štítu systému súborov.

4

Kliknutím na tlačidlo „Vylúčenia“ prejdite na zoznam vylúčených položiek, kliknite na tlačidlo „Pridať“ a potom na tlačidlo „Prehliadať“.

5

Vyberte priečinok „Mozilla Firefox“ a kliknutím na tlačidlo „OK“ ho pridajte do zoznamu Vylúčenia. Mozilla Firefox je predvolene nainštalovaný v priečinku „Program Files“ na systémovej jednotke.

6

Kliknutím na „OK“ použijete a uložíte nové nastavenia a potom zatvoríte okno Avast.