Ako zostaviť C s poznámkovým blokom

Aj keď môžete napísať kód „C“ do programu Poznámkový blok, na zostavenie kódu musíte mať kompilátor C, napríklad kompilátor, ktorý je súčasťou vývojovej sady Microsoft Visual Studio. Ak chcete napísať súbor s kódom C v programe Poznámkový blok, zadajte svoj kód C na prázdnu stránku v textovom editore a potom súbor uložte s príponou „.c“, ak súbor pozostáva z kódovej stránky C, alebo „.h "prípona súboru, ak súbor pozostáva z kódu hlavičky.

Vytvorte kódovú stránku C v poznámkovom bloku

1

Pravým tlačidlom myši kliknite na pracovnú plochu a potom kliknite na príkaz Nový. Kliknutím na možnosť „Textový dokument“ vytvoríte nový dokument v programe Poznámkový blok s názvom súboru „Untitled.txt“. Dvojitým kliknutím na textový súbor otvoríte program Poznámkový blok.

2

Zadajte svoj kód C do prázdnej stránky programu Poznámkový blok. Vyskúšajte ukážkový kód a po zostavení programu sa zobrazí správa.

int main ()

{

printf("This is a native C program written in Notepad.\n"); return 0; 

}

3

Kliknite na možnosť „Súbor“ a potom kliknutím na tlačidlo „Uložiť“ súbor uložte.

4

Do úvodzoviek zadajte názov súboru spolu s príponou súboru „.c“, napríklad „názov súboru.c“. Úvodzovky vynútia, aby bola prípona pomenovaná „.c“ namiesto predvoleného „.txt“. Kliknutím na tlačidlo „Áno“ potvrďte zmenu prípony súboru.

Kompilujte kód C pomocou kompilátora Microsoft Visual Studio C / C ++

1

Kliknite na tlačidlo „Štart“ v systéme Windows a potom na „Všetky programy“.

2

Kliknite na možnosť „Microsoft Visual Studio 2010“ a potom na „Nástroje Visual Studio“.

3

Kliknutím na odkaz „Visual Studio 2010 Command Prompt“ otvoríte príkazový riadok Visual Studio.

4

Zadajte príkaz „cl filename.c“ (bez úvodzoviek) a stlačením klávesu „Enter“ zostavte kódovú stránku. Súbor C je skompilovaný do spustiteľného súboru (EXE) s názvom "názov súboru.exe".

5

Kompilovaný program spustíte dvojitým kliknutím na súbor „filename.exe“.