Ako napáliť PowerPoint na DVD

Používanie súborov programu PowerPoint na DVD uľahčuje zdieľanie vašich prezentácií s potenciálnymi klientmi a obchodnými partnermi, ktorí nemajú ľahký prístup k softvéru PowerPoint. Nastavením video súboru si ho môžete prispôsobiť tak, ako potrebujete, vrátane zaznamenaných hlasových záznamov a animácií snímok. Po prevedení na video použite na dokončenie procesu súbor v aplikácii na tvorbu DVD.

1

Kliknite na „Súbor“ a v hlavnom okne programu PowerPoint zvoľte „Uložiť a odoslať“.

2

Vyberte možnosť „Vytvoriť video“.

3

Vyberte veľkosť videa. Ak chcete získať súbor najvyššej kvality, vyberte možnosť „Počítače a displeje HD“. Program „Internet a DVD“ vytvára priemernú veľkosť súboru a program „Portable Devices“ vytvára súbor nízkej kvality. Aj keď napaľujete DVD, pre samotnú kvalitu sa odporúča možnosť „Počítače a HD“.

4

Vyberte, či chcete použiť zaznamenané snímky alebo automatickú prezentáciu. Ak ste nastavili zaznamenané snímky a hlasové komentáre, nechajte políčko nezačiarknuté.

5

Začiarknutím políčka nastavíte automatizované animácie snímok. Pomocou rozbaľovacej ponuky vyberte čas, ktorý má každá snímka zobraziť. Ak máte na snímke mediálny súbor, napríklad videoklip alebo zvukový klip, pre túto snímku sa automaticky vyberie čas a na ostatné sa použije predvolený čas.

6

Kliknutím na ikonu „Vytvoriť video“ vykreslite finálne video. Vyberte miesto uloženia, zadajte názov súboru a kliknite na tlačidlo „OK“.

7

Otvorte aplikáciu na tvorbu DVD. Príklady zahŕňajú Windows DVD Maker, Nero a DVDStyler. Importujte dokončený videosúbor PowerPoint a potom podľa potreby upravte ponuku.