Ako extrahovať stránky v aplikácii Acrobat

Keď používate súbory PDF na odoslanie projektov na schválenie klientom, odoslanie informácií dodávateľom na odhad alebo cenovú ponuku alebo dodanie vzoriek svojej práce potenciálnym zákazníkom, možno budete musieť zdieľať iba jednu stránku z oveľa dlhšieho dokumentu. Namiesto zostavovania samostatného jednostránkového dokumentu PDF alebo odosielania celého viacstránkového dokumentu môžete pomocou funkcií extrakcie stránok v aplikácii Adobe Acrobat vytvoriť samostatný súbor, ktorý obsahuje iba potrebné stránky.

1

Otvorte súbor PDF v aplikácii Adobe Acrobat Standard alebo Pro. Identifikujte stránku alebo stránky, ktoré chcete extrahovať.

2

Prejdite v hlavnej ponuke na položku Upraviť a kliknite na položku Spravovať nástroje.

Potom sa zmení štruktúra stránky. V treťom riadku (zhora) na paneli nástrojov kliknite na „Rozbaliť“.

Potom sa zobrazí štvrtý rad nástrojov. Kliknite na zvýraznené políčko „Extrahovať“.

3

Vyberte možnosti extrakcie stránky. Aktivujte začiarkavacie políčko „Odstrániť stránky po rozbalení“, aby ste z pôvodného súboru PDF odstránili príslušné stránky. Kliknutím na začiarkavacie políčko „Extrahovať stránky ako samostatné súbory“ urobte z každej extrahovanej stránky samostatný PDF. Ak obe tieto možnosti nezaškrtnete, pôvodné stránky zostanú nedotknuté a extrahované stránky sa zobrazia v jednom novom súbore PDF.

4

Otvorte ponuku „Súbor“ a zvoľte „Uložiť ako“, aby ste zmenili predvolený názov súboru, ktorý obsahuje vaše extrahované stránky. Aplikácia Acrobat automaticky pomenuje súbor „Stránky od [názov súboru] .pdf“ a použije pôvodný názov dokumentu ako [názov súboru]. Vyberte umiestnenie extrakčného súboru a zmeňte jeho názov tak, aby vyhovoval účelu výstupu.

5

Zatvorte pôvodný súbor PDF. Ak ste sa rozhodli odstrániť stránky po extrakcii, môžete súbor uložiť pod iným názvom, aby ste uchovali pôvodný dokument.