Ako opraviť váš iPod Touch v režime obnovy cez internet v počítači

Keď je váš iPod Touch uviaznutý v režime obnovy, môžete ho pomocou aplikácie iTunes obnoviť a aktualizovať jeho softvér. Aplikácia používa vaše záložné súbory na to, aby váš iPod dostal z režimu obnovy. Všetky súbory, ktoré neboli zálohované pred výskytom problému, budú bohužiaľ stratené, pokiaľ nebudú uložené na inom mieste. Aplikácia iTunes používa vaše internetové pripojenie na zabezpečenie toho, aby bol do telefónu nainštalovaný najnovší softvér, čo znižuje riziko opätovného výskytu problému.

1

Spustite iTunes na počítači. V závislosti od vašich možností počas inštalácie môže byť na ploche vášho počítača ikona iTunes.

2

Pripojte svoj iPod Touch k počítaču pomocou konektorového kábla USB-iPod.

3

Stlačte a podržte súčasne tlačidlá „Napájanie“ a „Domov“ na zariadení iPod Touch. Neuvoľňujte tlačidlá, kým iTunes nerozpozná váš iPod. Keď sa to stane, zobrazí sa v zozname zariadení na ľavom paneli obrazovky softvéru.

4

Ak vás iTunes vyzvú, kliknite na „OK“. Výzva vás upozorní, že aplikácia zistila zariadenie v režime obnovenia.

5

Kliknite na „Obnoviť“ na hlavnej obrazovke iTunes a vyberte záložný súbor, do ktorého chcete obnoviť iPod iPod. Ak ste nikdy nezálohovali svoj iPod, budete musieť obnoviť pôvodné výrobné nastavenia prístroja.

6

Dokončite proces kliknutím na „Pokračovať“. Počas procesu obnovy sa iTunes pripájajú k internetu a zisťujú, či sú k dispozícii nejaké aktualizácie na stiahnutie a inštaláciu. Ak je to tak, po zobrazení výzvy kliknite na „Stiahnutie a inštalácia“.

7

Po dokončení obnovy odpojte iPod Touch. V hlavnom okne iTunes sa zobrazí potvrdzujúca správa.