Ako pripojiť stolný počítač HP k bezdrôtovému systému

Spoločnosť HP vyrába celý rad stolových počítačov určených pre podniky a väčšina z nich sa ľahko pripája ku káblovému smerovaču alebo prepína do lokálnej siete. Väčšina počítačov HP však nemá adaptéry Wi-Fi na pripojenie k bezdrôtovému smerovaču alebo sieti. Preto, ak chcete pripojiť počítač HP k kancelárskemu bezdrôtovému smerovaču, musíte nainštalovať sieťový adaptér a nakonfigurovať ho pre sieť Wi-Fi.

Bezdrôtový adaptér USB

1

Zapnite počítač HP a prihláste sa do systému Windows.

2

Vložte koniec mini-konektora USB kábla do sieťového adaptéra USB a druhý koniec pripojte k počítaču. Ak má váš systém HP v prednej časti skrinky porty USB, zapojte do jedného z nich kábel USB pre sieťový adaptér, pretože môžete získať lepší bezdrôtový signál, ako keby ste pripájali zariadenie k zadnej časti stolového počítača.

3

Ak sa zobrazí výzva systému Windows, vložte disk s ovládačom pre bezdrôtový adaptér USB do jednotky CD alebo DVD v počítači HP. Pre väčšinu bezdrôtových adaptérov USB systém Windows nevyžaduje ovládače tretích strán, pretože v operačnom systéme je zabudovaný potrebný softvér. Systém Windows nakonfiguruje bezdrôtový adaptér na použitie po niekoľkých sekundách od inštalácie vstavaného ovládača alebo ovládača z inštalačného disku. Na paneli úloh sa vedľa hodín zobrazí ikona bezdrôtovej siete.

4

Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu bezdrôtovej siete na paneli úloh a potom kliknite na položku „Otvoriť centrum sietí a zdieľania“. V okne Centrum sietí kliknite na „Nastaviť nové pripojenie alebo sieť | Pripojte sa na internet Ďalej | Bezdrôtový."

5

V zozname dostupných pripojení vyberte identifikátor SSID alebo názov bezdrôtovej siete pre smerovač. Ak sa názov siete pre váš smerovač v zozname nenachádza, reštartujte bezdrôtový smerovač a stolný počítač HP. Identifikátor SSID vášho smerovača by sa mal zobraziť v zozname dostupných pripojení po reštartovaní počítača a obnovení zoznamu dostupných bezdrôtových sietí. Vyberte svoju sieť a kliknite na tlačidlo Pripojiť.

6

Ak sa zobrazí výzva, zadajte bezpečnostný kľúč alebo heslo pre bezdrôtové sieťové pripojenie.

7

Kliknite na tlačidlo Pripojiť. Keď sa v systéme Windows zobrazí správa potvrdzujúca, že pripojenie k bezdrôtovému smerovaču bolo úspešné, spustite preferovaný webový prehľadávač a pomocou nového bezdrôtového pripojenia normálne surfujte po internete.

Inštalácia bezdrôtového adaptéra PCI

1

Vypnite stolný počítač HP a odpojte všetky káble a externé zariadenia. Premiestnite počítač na čistý pracovný povrch.

2

Pomocou krížového skrutkovača odskrutkujte upevňovacie skrutky na zadnej strane stolného počítača HP, ktoré zaisťujú prístupový panel na ľavej strane. Prípadne pomocou prstov odstráňte skrutky, ak ich má jednotka.

3

Pripevnite kovovú sponu na konci antistatického remienka na zápästie ku kovovému povrchu vo vnútri skrinky stola HP. Koniec remienka prevlečte cez jednu ruku. Niekoľkokrát sa dotknite kovového povrchu vo vnútri puzdra, aby ste vybili statickú elektrinu v tele.

4

Nájdite prázdny slot PCI na základnej doske. Sloty PCI sú biele, zatiaľ čo sloty PCI-X sú zvyčajne čierne, modré alebo hnedé. Odskrutkujte skrutku, ktorá zaisťuje kryt slotu za vybraným slotom PCI, a vysuňte kryt slotu zo zadnej časti skrinky počítača.

5

Bezdrôtovú kartu PCI opatrne vyberte z antistatického obalu a nedotýkajte sa zlatých alebo strieborných kolíkov na spodnej strane karty. Uchopte kartu oboma rukami v hornej časti a pevne, ale jemne zatlačte kolíky na spodnej časti karty do slotu PCI. Zatlačte kartu do slotu PCI, kým nezapadne na miesto.

6

Vložte skrutku, ktorú ste vybrali z krytu slotu, do otvoru pre skrutku na držiaku slotu bezdrôtovej karty PCI a utiahnite ju pomocou krížového skrutkovača. Znovu pripevnite prístupový panel na ľavej strane a zaistite ho pomocou upevňovacích skrutiek alebo skrutiek.

7

Pripojte anténu k zadnej strane bezdrôtovej karty PCI a otáčajte ju v smere hodinových ručičiek, kým nezapadne na miesto. Presuňte počítač HP späť k stolu alebo pracovnej stanici a znova pripojte všetky káble. Zapnite počítač a počkajte, kým sa načíta systém Windows.

8

Po výzve vložte inštalačné CD pre bezdrôtovú sieťovú kartu PCI. Počkajte, kým systém Windows nainštaluje ovládač pre internú bezdrôtovú kartu, a ak sa zobrazí výzva, reštartujte počítač.

9

Kliknite na „Štart | Ovládací panel | Centrum sietí a zdieľania Nové pripojenie alebo sieť Pripojte sa na internet Ďalej | Bezdrôtový." Vyberte názov bezdrôtovej siete a kliknite na „Pripojiť“.

10

Ak sa zobrazí výzva, zadajte bezpečnostný kľúč alebo heslo bezdrôtovej siete a kliknite na tlačidlo Pripojiť. Pomocou počítača HP surfujte po internete obvyklým spôsobom.