Ako pridať do programu Windows Movie Maker špeciálne efekty tretích strán

Windows Movie Maker je všestranný nástroj, pomocou ktorého môžete vytvárať a upravovať videosúbory. Program Movie Maker obsahuje obmedzenú knižnicu špeciálnych efektov na manipuláciu s videoklipmi. Ak chcete odbočiť zo štandardných efektov programu Movie Maker, stiahnite si nové špeciálne efekty z Internetu a nainštalujte ich na správne miesto v priečinku Movie Maker.

1

Otvorte webový prehľadávač a prejdite na web alebo fórum, ktoré hostí špeciálne efekty programu Windows Movie Maker.

2

Stiahnite si súbor efektov na pevný disk.

3

Podržte kláves s logom Windows a stlačením klávesu R otvorte príkazové okno spustenia. Do poľa zadajte výraz „explorer“ a stlačením klávesu Enter otvorte program Windows Explorer.

4

Prejdite do priečinka „C: \ Program Files \ Movie Maker \ Shared“.

5

Vytvorte nový podpriečinok, do ktorého sa zmestia vaše nové efekty Movie Maker. Podpriečinok pomenujte „AddOnTFX“.

6

Kliknite a presuňte stiahnutý súbor efektov do priečinka AddOnTFX.

7

Spustite aplikáciu Windows Movie Maker.

8

Kliknite na odkaz „Zobraziť video efekty“ na ľavej strane okna programu. Váš nový efekt sa zobrazí v zozname dostupných efektov na stredovom paneli.