Ako preinštalovať Active X

ActiveX je technológia spoločnosti Microsoft, ktorá v spolupráci s programom Internet Explorer poskytuje vašim prehliadačom špeciálne funkcie, ako sú animácie alebo panely s nástrojmi. Internet Explorer vás vyzve na inštaláciu ActiveX, keď navštívite webovú stránku, ktorá vyžaduje toto ovládanie. Ak máte problémy s programom ActiveX, znova ho nainštalujte. Najskôr odstráňte existujúci ovládací prvok a potom znova navštívte webovú stránku, ktorá to vyžaduje.

1

Spustite program Internet Explorer, kliknite na tlačidlo „Nástroje“ v pravom hornom rohu okna a z rozbaľovacej ponuky vyberte možnosť „Spravovať doplnky“.

2

Rozbaľte ponuku „Zobraziť“ a vyberte možnosť „Stiahnuté ovládacie prvky“. V okne sa teraz zobrazujú všetky nainštalované ovládacie prvky ActiveX.

3

Zvýraznite ovládací prvok ActiveX, ktorý chcete odstrániť a preinštalovať.

4

Kliknite na odkaz „Viac informácií“ v dolnej časti okna a potom stlačením tlačidla „Odstrániť“ odinštalujte vybraný ovládací prvok ActiveX. Kliknutím na tlačidlo „Zavrieť“ sa vrátite do hlavného okna programu Internet Explorer.

5

Prejdite na webovú stránku, ktorá vyžaduje ovládací prvok ActiveX, ktorý ste práve odstránili, a potom, keď sa v hornej časti okna zobrazí dialógové okno, vyberte možnosť „Inštalovať“.