Ako previesť súbor Acrobat PDF na výšku alebo na šírku

Sada nástrojov aplikácie Adobe Acrobat obsahuje schopnosť kombinovať súbory PDF, bitmapové obrázky a ďalšie zdroje dokumentov do súborov, ktoré obsahujú stránky rôznych veľkostí a orientácií. Ak potrebujete previesť stránky PDF z jednej orientácie - na výšku alebo na šírku - do druhej, aplikácie Adobe Acrobat Standard a Pro obsahujú dočasné a trvalé možnosti zmeny nastavenia celého dokumentu alebo jeho časti. V rámci schopnosti aplikácie Acrobat manipulovať so zdrojmi dokumentov online a 3D môžete tiež zobraziť webové stránky, modely a obrázky v rôznych orientáciách. Aj keď sa už nevolá „Acrobat“, bezplatný program Adobe Reader ponúka obmedzenú podmnožinu týchto možností.

V aplikáciách Adobe Reader, Adobe Acrobat Standard alebo Pro

1

V programe Adobe Reader alebo Acrobat otvorte ponuku Zobraziť. Vyhľadajte podponuku Otočiť zobrazenie a výberom možnosti „V smere hodinových ručičiek“ alebo „Proti smeru hodinových ručičiek“ otočíte zobrazenie stránky v prírastkoch o 90 stupňov. Týmto sa preorientujú stránky z výšky na šírku alebo naopak. Aj keď tento prevod nemôžete uložiť spolu s dokumentom, môže to uľahčiť čítanie súboru, ktorý sa otvára v nesprávnej orientácii.

2

Zmeňte orientáciu stránky v čase tlače a vytvorte výstup, ktorý prevádza stránky bez toho, aby ste zmenili samotný súbor PDF. Otvorte ponuku Súbor, vyberte možnosť „Tlačiť“ a vyhľadajte možnosti Spracovanie stránky. Zrušte začiarknutie možnosti „Automatické otáčanie a vycentrovanie“ a kliknite na tlačidlo Vzhľad stránky. Zmeňte orientáciu stránky a vytlačte dokument kliknutím na tlačidlo „OK“.

3

Otočte 3D model, ktorý sa zobrazí v súbore PDF, CAD alebo v modelovacom programe. Kliknutím na model pomocou nástroja Ruka ho aktivujete, aby ste mali prístup k 3D nástrojom aplikácie Acrobat. Pomocou nástroja Otočiť na paneli nástrojov 3D môžete zmeniť orientáciu objektu z výšky na šírku a naopak. Ak používate aplikáciu Adobe Acrobat, keď v predvoľbách 3D aplikácie Acrobat zapnete možnosť „Povoliť výber 3D pre ručný nástroj“, môžete na prevedenie zobrazenia tiež použiť ručný nástroj.

Iba v aplikácii Adobe Acrobat Standard alebo Pro

1

Otvorte ponuku Nástroje, vyhľadajte jej podponuku Stránky a výberom možnosti „Otočiť“ otvorte dialógové okno Otočiť stránky. Otvorte rozbaľovaciu ponuku Smer a nastavte uhol a stupeň rotácie na 90 stupňov v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek alebo 180 stupňov. Pomocou prepínačov Rozsah strán vyberte všetky stránky alebo rozsah stránok. Ak vyberiete rozsah, zadajte do vstupných polí Stránky úvodné a koncové číslo stránky. Pomocou rozbaľovacej ponuky Otočiť vyberte párne, nepárne alebo párne a nepárne stránky. Kliknutím na tlačidlo „OK“ prevediete orientáciu vybratých stránok. Stlačením klávesov „Ctrl-Z“ vrátite späť rotáciu stránky, ak zvolíte nesprávne stránky, smer alebo množstvo.

2

Zmeňte orientáciu online stránok, ktoré prezeráte vo webovom prehľadávači a konvertujete do formátu PDF pomocou doplnku Adobe Acrobat. V prehliadači otvorte dialógové okno „Nastavenia prevodu webových stránok“ a kliknite na kartu „Rozloženie stránky“. Pomocou percentuálneho poľa „Prepnúť na šírku, ak je zmenšené, menšie ako“ zadajte, ako malé musíte zmenšiť mierku stránky v režime na výšku, kým ju doplnok prevedie na šírku. Ak chcete previesť obsah stránky na šírku stránky, aktivujte možnosť „Zmenšiť obsah na celú stránku“.

3

Orezajte stránky tak, aby boli široké alebo vysoké, a keď odstránite časť oblasti stránky, zmeníte ich orientáciu. Otvorte ponuku Nástroje, vyhľadajte jej podponuku Stránky a zvoľte možnosť Orezať. Ak chcete zmenšiť rozmery stránky odstránením okrajov, začiarknite políčko „Odstrániť biele okraje“. Ak chcete určiť nové rozmery svojich stránok, zadajte veľkosť pôvodnej veľkosti stránky, ktorú chcete odstrániť, z hornej, dolnej, ľavej a pravej strany dokumentu a zadajte, ktoré stránky chcete orezať. Môžete vybrať všetky, definovať počiatočné a koncové číslo stránky alebo obmedziť činnosť na párne, nepárne alebo párne a nepárne čísla.