Ako bootovať zo sekundárneho pevného disku

Firmy často na prístup k určitým aplikáciám alebo hardvéru vyžadujú použitie nastavení s dvojitým spustením - počítačov, na ktorých je možné spustiť viac ako jeden operačný systém. Niektorý starší softvér a zariadenia nie sú kompatibilné s novšími operačnými systémami, zatiaľ čo niektoré novšie programy a zariadenia sa v staršom operačnom systéme nebudú dať spustiť. Ak potrebujete zaviesť operačný systém na sekundárnom disku, môžete zmeniť poradie zavádzania v základnom vstupno-výstupnom systéme, v inštalačnom programe počítača. Pevné disky, ktoré používajú prílohu s paralelnou pokročilou technológiou, je potrebné pred zmenou poradia zavádzania ručne prekonfigurovať, ale disky používajúce sériové ATA nie.

Príprava disku (iba pre disky PATA)

1

Ak má váš počítač jednotku SATA, postupujte podľa pokynov na nastavenie systému BIOS uvedených nižšie.

2

Vypnite počítač. Odpojte napájací kábel a všetky zariadenia od skrinky.

3

Odstráňte kryt skrinky a vyhľadajte pevné disky nainštalované do pozícií v prednej časti systému.

4

Dotknite sa kovovej časti šasi a potom povoľte skrutky upevňujúce sekundárnu jednotku k jej pozícii.

5

Skontrolujte, či je prepojka na zadnej strane jednotky nakonfigurovaná ako „Výber kábla“ a potom odpojte plochý kábel od primárnej a sekundárnej jednotky.

6

Pripojte druhý koniec plochého kábla k sekundárnej jednotke a potom zasuňte stredný konektor do príslušnej zásuvky na primárnej jednotke.

7

Znova nainštalujte sekundárnu jednotku do počítača.

Nastavenie systému BIOS

1

Zapnite alebo reštartujte počítač. Podľa pokynov na obrazovke vstúpte do nastavenia systému BIOS. Ak sa počítač pred zavedením systému BIOS zavedie do operačného systému, reštartujte počítač pomocou klávesovej skratky „Ctrl-Alt-Del“.

2

Pomocou klávesov so šípkami vyberte možnosť „Boot“ alebo „Advanced BIOS Features“. Ak je to možné, otvorte ponuku stlačením klávesu Enter.

3

Vyberte možnosť „Priorita zavedenia pevného disku“, „Poradie pevného disku“, „Priorita zavedenia pevného disku“ alebo podobná možnosť, ak je k dispozícii. Stlačte Enter."

4

Vyberte sekundárny pevný disk a stlačením klávesu „Enter“ alebo „+“ presuňte zariadenie na začiatok zoznamu.

5

Opätovným stlačením klávesu „Enter“ zmeny použijete. Stlačením klávesu „F10“ ukončíte nastavenie a bootujete z alternatívnej jednotky.