Ako usporiadať stopy CD pri napaľovaní

V závislosti od vášho podnikania môžete často na nahrávanie poznámok, podcastov alebo audiokníh do počítača použiť digitálny zvukový softvér. Ich prenosom na disk CD však môžete počúvať zvukové súbory v ľubovoľnom prehrávači diskov CD, ktorý podporuje zapisovateľné disky. Mnoho programov, vrátane Windows Media Player, iTunes a RealPlayer, vám umožňuje usporiadať skladby v preferovanom poradí skôr, ako ich napálite na disk. Táto funkcia je ideálna, ak chcete napríklad umiestniť stopy v chronologickom poradí.

Windows Media Player

1

Vložte prázdne CD do diskovej jednotky počítača.

2

Kliknite na tlačidlo „Hudba“ na table Knižnica. Vyberte preferované zvukové stopy a presuňte ich na tablu Burn List na pravej strane obrazovky.

3

Vyberte zvukový súbor, ktorý chcete prehrať ako prvý, a presuňte ho do hornej časti zoznamu súborov na vypálenie. Pokračujte v usporiadaní skladieb v preferovanom poradí ich potiahnutím nahor alebo nadol v zozname.

4

Kliknutím na tlačidlo „Spustiť napaľovanie“ spustíte napaľovanie stôp na disk CD.

ITunes

1

Kliknite na ponuku „Súbor“ a vyberte možnosť „Nový zoznam skladieb“. Na ľavej strane obrazovky zadajte názov zoznamu skladieb bez názvu a kliknite na tlačidlo „Enter“.

2

Kliknite na „Hudba“ v časti Knižnica a vyberte zvukové súbory, ktoré chcete zahrnúť na prázdne CD.

3

Pravým tlačidlom myši kliknite na vybrané stopy, zvýraznite možnosť „Pridať do zoznamu skladieb“ a vyberte nový zoznam skladieb.

4

V navigačnej ponuke na ľavej strane obrazovky kliknite na názov zoznamu skladieb.

5

Kliknutím a potiahnutím zvukových súborov v zozname skladieb upravte poradie skladieb.

6

Pravým tlačidlom myši kliknite na názov zoznamu skladieb a vyberte možnosť „Vypáliť zoznam skladieb na disk“. Vyberte požadovanú rýchlosť napaľovania, začiarknite políčko vedľa položky „Audio CD“ a kliknite na tlačidlo „Napáliť“.

Skutočný hráč

1

Kliknite na tlačidlo „RealPlayer“ v ľavom hornom rohu obrazovky. Zvýraznite možnosť „Súbor“ a vyberte možnosť „Pridať súbory do knižnice“. Prejdite svoje priečinky a importujte preferované zvukové súbory.

2

Kliknite na kartu „Vypáliť“ v hornej časti obrazovky. Kliknite na možnosť „Pridať stopy z mojej knižnice“ na table Úlohy a vyberte možnosť „Hudba“. Prejdite zoznamom skladieb a vyberte jednotlivé zvukové súbory, ktoré chcete napáliť. Kliknite na tlačidlo „Pridať vybrané na CD“.

3

Najprv vyberte zvukový súbor, ktorý chcete prehrať, a presuňte ho na začiatok zoznamu. Pokračujte v usporiadaní skladieb v preferovanom poradí ich presunutím na požadované miesto v zozname.

4

Vložte prázdne CD a kliknite na tlačidlo „Napáliť CD“.