Ako odstrániť účet iTunes a nastaviť spoločný účet

Od roku 2011 spoločnosť Apple neumožňuje odstrániť Apple ID. Táto zásada vám bráni natrvalo vymazať váš účet iTunes. K dispozícii sú možnosti, ktoré dosahujú rovnaký výsledok, a môžu byť užitočné, keď si chcete otvoriť úplne nový účet iTunes. Môžete povoliť až piatim rôznym počítačom, aby používali váš nový účet iTunes, čo vám umožní vytvoriť spoločný účet, ktorý bude zdieľať obsah medzi počítačmi a pridruženými zariadeniami so systémom iOS.

Zakázanie existujúceho účtu iTunes

1

Spustite iTunes v počítači, kliknite na ponuku „Store“ v hornej časti obrazovky a vyberte možnosť „Prihlásiť sa“. Zadajte Apple ID a heslo účtu iTunes, ktorý chcete deaktivovať. Kliknite na tlačidlo „Prihlásiť sa“.

2

Znova kliknite na ponuku „Obchod“ a vyberte možnosť „Zobraziť môj účet“. Informácie o vašom existujúcom účte sa zobrazia na stránke „Informácie o účte“.

3

Kliknite na tlačidlo „Upraviť“ v sekcii „Informácie o platbe“. V zozname dostupných možností platby vyberte možnosť „Žiadne“. Všetky existujúce informácie o kreditnej karte sú odstránené. Kliknite na tlačidlo „Hotovo“.

4

Upravte sekciu „Fakturačná adresa“ a odstráňte všetky informácie z textových polí. Kliknite na tlačidlo „Hotovo“.

5

Kliknite na tlačidlo „Upraviť“ vedľa vášho Apple ID a do polí „Heslo“ a „Overiť heslo“ zadajte nové heslo. Kliknite na tlačidlo „Hotovo“.

6

Kliknutím na tlačidlo „Zrušiť autorizáciu všetkých“ zabránite všetkým počítačom, ktoré sú momentálne prepojené s týmto účtom, aby ho nemohli používať alebo k nim získať prístup. Kliknutím na tlačidlo „Hotovo“ uložte informácie o účte. Účet považujte za odstránený a neprihlasujte sa k nemu späť na žiadnom počítači alebo zariadení so systémom iOS.

Upravte podrobnosti existujúceho účtu iTunes

1

Spustite iTunes, prihláste sa do svojho existujúceho účtu a prejdite na stránku „Informácie o účte“.

2

Upravte informácie o platbe, fakturačnú adresu a heslo účtu tak, aby zodpovedali podrobnostiam požadovaného spoločného účtu. Ak plánujete používať nové počítače so spoločným účtom, kliknutím na tlačidlo „Zrušiť autorizáciu všetkých“ odstránite všetky momentálne prepojené počítače.

3

Kliknite na tlačidlo „Upraviť“ vedľa svojho existujúceho Apple ID a do sekcie „E-mail“ zadajte novú e-mailovú adresu. Zadajte nové heslo v sekciách „Heslo“ a „Overiť heslo“. E-mailová adresa a heslo sa stanú vaším novým Apple ID spoločného účtu. Kliknite na tlačidlo „Hotovo“.

4

Skontrolujte svoj e-mailový účet a kliknutím na overovací odkaz v automatickom e-maile potvrďte svoje nové Apple ID. Otvorí sa webová stránka na overenie so žiadosťou o zadanie hesla pre nové Apple ID. Vaše nové Apple ID je teraz potvrdené a aktívne.

5

Vráťte sa do iTunes, kliknite na ponuku „Obchod“ a vyberte možnosť „Odhlásiť sa“. Znova otvorte ponuku „Obchod“, vyberte „Prihlásiť sa“ a zadajte nové Apple ID a heslo spoločného účtu iTunes. Váš existujúci účet je teraz aktualizovaný o nové Apple ID, údaje o používateľovi a heslo.

Založenie spoločného účtu iTunes

1

Spustite iTunes na druhom počítači, ktorý bude zdieľať spoločný účet iTunes.

2

Kliknite na ponuku „Obchod“ a potom vyberte „Autorizovať tento počítač“. Zadajte nové Apple ID a heslo a kliknite na tlačidlo „Autorizovať“. Počítač je teraz autorizovaný na prístup k spoločnému účtu iTunes.

3

Znova kliknite na ponuku „Obchod“ a potom vyberte možnosť „Prihlásiť sa“. Zadajte Apple ID a heslo spoločného účtu a kliknite na tlačidlo „Prihlásiť sa“. Počítač je teraz úplne prepojený so spoločným účtom iTunes.

4

Opakujte postup autorizácie a prihlásenia až na piatich rôznych počítačoch, ktoré budú zdieľať spoločný účet iTunes.