Čo to znamená, keď tlačiareň zastaví tlač slov?

Keď vaša kancelárska tlačiareň vyvinie problémy, ktoré ovplyvňujú niektoré, ale nie všetky, jej výstupy, záhadná kombinácia toho, čo tlačí, a toho, čo nevyzýva na riešenie problémov, vyzerá ako zložitá hádanka. Skutočnosť, že zastaví tlač textu, poskytuje vašu najväčšiu stopu k možnému rozlíšeniu, pretože príznaky súvisiace s typom sa často zužujú na príčiny naznačujúce ich pôvod. Spolu s reštartom systému a vyskúšaním nového dátového kábla na vylúčenie celkového dátového pripojenia môžete hľadať zdroj tohto nesprávneho správania v softvéri a v niektorých prípadoch aj hardvéri.

Ovládač tlačiarne

Ak chcete operačnému systému a tlačiarni umožniť komunikáciu, nainštalujte si softvér ovládača tlačiarne, ktorý poskytuje špecifickú podporu pre tlačiareň a jej funkcie. Pri opravách alebo aktualizáciách operačného systému môže byť ovládač, ktorý ste použili pred aplikáciou aktualizácie pre Windows alebo Mac, nekompatibilný s obnoveným softvérom systému. Výsledky nesúladu medzi počítačom a tlačiarňou sa môžu prejaviť chybným výstupom, prázdnymi stránkami alebo zlyhaním tlače. Rovnaké príznaky sa môžu vyskytnúť, ak sa softvér vášho ovládača poškodí pri búrke, výpadku prúdu alebo výpadku alebo škodlivým softvérom, ktorý si prenesie cestu do vášho počítača. Nové stiahnutie ovládača nájdete na webových stránkach výrobcu hardvéru.

Písmo

Softvér Font funguje lepšie ako takmer každé zákulisné dielo, ktoré podporuje váš operačný systém. Spracovanie textu, publikovanie na pracovnej ploche a dokonca aj prvky používateľského rozhrania na obrazovke vášho počítača sa pri poskytovaní výstupných a zobrazovacích informácií spoliehajú na súbory písma. Keď dôjde k poškodeniu písma, či už používaním alebo inštaláciou poškodeného súboru písma, váš typografický výstup utrpí. Písanie zmizne, či už na papieri, na obrazovke alebo na oboch stranách. Prvky, ktoré sa objavia, môžu vyzerať, akoby ich po stránke rozptýlil silný vietor. Odstránenie a preinštalovanie písma, ktoré vykazuje známky problému, by malo problém vyriešiť. Ak ste si práve kúpili a stiahli písmo, možno budete musieť získať novú kópiu jeho súborov.

Dokument

Dokumenty, ktoré vytvoríte, môžu byť obeťou interného poškodenia spôsobeného uložením súboru počas elektrických výkyvov, zápisom dokumentu na nefunkčnú jednotku a dlhým zoznamom problémov vyvolaných občasnými podmienkami, ktoré sa nikdy neopakujú. Súbor s dlhou históriou môže spôsobiť problémy, najmä ak vytvoríte nové inštancie projektu otvorením a prispôsobením kópie predchádzajúcej verzie namiesto použitia formátu dokumentu šablóny softvéru. Súbor sa vo vašej aplikácii môže javiť ako normálny a zrazu sa mu nepodarí správne vytlačiť. Okrem obnovenia projektu od úplného začiatku budete pravdepodobne môcť skopírovať jeho obsah a vložiť ho do nového dokumentu prostredníctvom schránky, presúvania myšou alebo pomocou špeciálneho postupu prenosu medzi súbormi, ktorý poskytuje vaša aplikácia.

Tlačová hlava

Ak používate tepelné alebo nárazové zariadenie, napríklad bodovú maticu alebo samostatnú tlačiareň štítkov, tlačová hlava, ktorá napája svoj výstup, môže zlyhať. V takom prípade sa na papieri nič nezobrazí. Ihličkové tlačové hlavy nezvyknú zlyhávať náhle a katastroficky. Namiesto toho piny, ktoré produkujú výstup, prestávajú pracovať jeden po druhom po dlhú dobu. Ak ste tlačiareň dlhší čas nepoužívali, možno ste zabudli na jej slabosti, ale môžete nájsť diely a nechať ich opraviť. Naopak, tepelné tlačiarne môžu a prestanú pracovať kvôli poruche hlavy, ku ktorej dôjde bez varovania. Väčšina z týchto porúch vyžaduje výmenu zariadenia, nie hlavy.