Jednoduchý vzorec na určenie hodnoty podniku

V závislosti na vašom dôvode ocenenia firmy máte niekoľko možností, ako prísť so základnou spoločnosťou v hodnote. Ak potrebujete rýchlo predať firmu, môžete na vyhľadanie hodnoty použiť hmotný majetok a krátkodobé záväzky. Ak chcete pre svoje podnikanie získať maximum alebo presnú hodnotu pre firmu, ktorú si môžete kúpiť, pridáte ďalšie výpočty.

Druhy aktív a pasív

Pred vykonaním akéhokoľvek ocenenia podniku je dôležité vedieť, ako vyhodnotiť rôzne aktíva a pasíva, s ktorými sa stretnete. Možno nebudete chcieť zahrnúť niektoré z nich do rýchleho ocenenia. Hmotný majetok sú položky, ktoré vlastníte a ktoré môžete predať alebo s nimi primerane rýchlo predať, ako napríklad vybavenie, inventár, hotovosť, investície a pohľadávky.

Medzi nehmotné aktíva patrí goodwill, patenty, ochranné známky, názov spoločnosti, logo, recepty, odchýlky v zónovaní, výnimky v kódoch a ďalšie aktíva, ktoré majú hodnotu pre konkrétny podnik alebo kupujúceho, ale jeho predaj na trhu nemusí byť jednoduchý. Medzi záväzky patria záväzky, hypotéky, pôžičky, leasingy, zmluvy a dlhy.

Rýchle ocenenie firmy

Najjednoduchším spôsobom, ako oceniť podnik, je pozrieť sa do jeho súvahy. Toto je zoznam aktív a pasív spoločnosti, ktorý zobrazuje čisté imanie spoločnosti. V závislosti od podnikania môže súvaha vykazovať hmotný a nehmotný majetok a rôzne dlhodobé záväzky, z ktorých niektoré budete môcť znížiť prostredníctvom rokovaní a dohôd o predčasnom ukončení. Ak je to zložitá súvaha, môžete jednoducho vziať aktíva, o ktorých si myslíte, že ich môžete rýchlo predať, a odpočítať pasíva, aby ste určili čistú hodnotu spoločnosti na rýchly predaj.

Metóda znásobenia zárobkov

Ďalším spôsobom, ako oceniť podnik, je vynásobiť ročné príjmy na základe toho, ako dlho si myslíte, že spoločnosť bude fungovať. Toto číslo sa nazýva multiplikátor zárobkov. Napríklad podnik, ktorý za posledné tri roky dosiahol zisk 100 000 dolárov ročne a v dohľadnej budúcnosti má úspešné pokračovanie, môže napríklad predávať za tri až päťnásobné zárobky, alebo za 300 až 500 000 dolárov.

Jedná sa o veľmi subjektívny spôsob výpočtu firmy a závisí od dôvery kupujúceho v schopnosť znižovať náklady, zvyšovať tržby a udržiavať podnik v chode aj po uplynutí doby návratnosti investícií. Profesionálni obchodní makléri sú často kvalifikovaní v oceňovaní podniku čiastočne na základe výnosov.

Kompletné ocenenie firmy

Ak chcete určiť najpresnejšiu hodnotu pre podnik, musíte brať do úvahy všetky jeho aktíva, pasíva, posledné príjmy, budúci potenciál a schopnosti a schopnosti kupujúceho. Ak chcete kúpiť podnik, aby ste ho rozdelili a dosiahli zisk z predaja jeho majetku, musíte vykonať dôkladné posúdenie a zhodnotenie všetkých hmotných a nehmotných aktív podniku a zistiť, či ich môžete znížiť. akékoľvek záväzky prostredníctvom rokovaní s veriteľmi. Likvidácia spoločnosti si môže vyžadovať diskontovanie aktív pre rýchlejší predaj a ponúknutie veriteľských úľav, ako napríklad predčasné platby, na zľavy.