Ako naplánovať úlohy automatizátora v systéme Mac OS X

Ak ste na svojom Macu opakovane manuálne vykonávali úlohy, môžete ich automatizovať pomocou nástroja Automator a pomocou iCalu naplánovať, kedy sa má úloha spustiť. Spoločnosť Apple obsahuje bezplatnú kópiu produktu Automator na všetkých nových počítačoch Mac s operačným systémom OS X. Knižnica Automator obsahuje množstvo akcií, ktoré vám pomôžu automatizovať úlohy pri práci s dokumentmi, súbormi a priečinkami, e-mailom, hudbou, obrázkami a ďalšími. Všetky nové počítače Mac tiež obsahujú aplikáciu iCal, aplikáciu Apple na plánovanie úloh v kalendári.

Začnite Automator

Kliknite na položku „Applications“ (Aplikácie) v doku vášho počítača Mac. Potom kliknite na „Automator“, aby ste spustili natívny program spoločnosti Apple na automatizáciu úloh. Zobrazí sa okno Automator. Kliknutím na „Aplikácia“ vytvoríte nové prázdne okno aplikácie Automator. Zoznam akcií sa zobrazí v knižnici na ľavej table okna Automator.

Vytvorte úlohu

Presuňte názov akcie z knižnice Automator do hlavného okna Automator. Môžete napríklad pretiahnuť sériu akcií a vytvoriť úlohu, ktorá vyberie konkrétny priečinok na pevnom disku počítača Mac a skopíruje ich na iný disk, alebo vytvorí miniatúry najnovších fotografií v priečinku Fotografie.

Uložte úlohu automatizátora

V ponuke Automator kliknite na „File“, zadajte názov aplikácie Automator, ktorú ste práve vytvorili, a potom kliknite na priečinok v počítači Mac, do ktorého ho chcete uložiť. Kliknite na položku „Applications“ (Aplikácie) v doku vášho počítača Mac. Potom kliknutím na „iCal“ spustíte natívnu aplikáciu kalendára spoločnosti Apple. Kliknutím na deň v kalendári ho vyberte.

Pridajte akciu Automator na iCal

V ponuke iCal kliknite na „Súbor“. Potom kliknite na položku „Nová udalosť“. Vo vybraný dátum sa zobrazí nová udalosť. Kliknite na možnosť „Opakovať“. Potom kliknite na možnosť plánovania, napríklad „Každý deň“, „Každý týždeň“ alebo „Každý mesiac“. Kliknite na možnosť „Budík“ a potom na „Otvoriť súbor“. Kliknite na „Iné“ a potom na priečinok v počítači Mac, do ktorého ste uložili aplikáciu Automator pre práve vytvorenú úlohu. Kliknite na názov úlohy Automator, kliknite na „Vybrať“ a potom na „Hotovo“. Úloha Automator, ktorú ste vybrali, sa teraz spustí podľa plánu, ktorý ste určili v aplikácii iCal.