Ako obnoviť stratené údaje programu Excel 2007 z neuloženého pracovného hárka

Digitálna katastrofa môže udrieť v okamihu, keď sa neočakávane ukončí program, ktorý obsahuje dôležité informácie. Spoločnosť Microsoft navrhla program Excel, aby tento problém riešil prostredníctvom funkcie automatického obnovenia, ktorá umožňuje programu Excel pri práci vytvárať snímky vašich pracovných hárkov. Tieto snímky, ktoré obsahujú údaje a stav zošita, umožňujú programu Excel po zlyhaní znovu otvoriť zošit. Funkcia automatického obnovenia nebude fungovať, pokiaľ nebude povolená.

Povoliť automatické obnovenie

1

Kliknite na tlačidlo „Office“ v programe Excel a potom na položku „Možnosti programu Excel“.

2

Kliknutím na tlačidlo „Uložiť“ zobrazíte okno Možnosti programu Excel, ktoré vám umožní nastaviť možnosti programu.

3

Začiarknite políčko „Uložiť informácie o automatickom vyhľadávaní každý“. Do textového poľa Minúty zadajte hodnotu, napríklad „10“; táto hodnota určuje, ako často Excel ukladá vaše údaje.

4

Kliknutím na tlačidlo „OK“ uložte zmeny.

Obnoviť dokument

1

Po zlyhaní spustite program Excel. Program zobrazí tablu Obnova dokumentu, ktorá obsahuje až tri verzie dokumentu, ktorý obnovil program Excel.

2

Kliknutím na šípku nadol vedľa súboru, ktorý chcete obnoviť, otvoríte ponuku s možnosťami.

3

Kliknutím na „Otvoriť“ zobrazíte dokument. Ak ho chcete radšej uložiť, kliknite na tlačidlo „Uložiť ako“, do textového poľa „Uložiť ako“ zadajte názov súboru a kliknite na tlačidlo „Uložiť“. Kliknutím na tlačidlo „Odstrániť“ odstráňte nepotrebný súbor.