Ako prenášať archivované e-maily na externý pevný disk

Nemusíte prenášať každý jednotlivý e-mail na externý pevný disk; Microsoft Outlook dokáže exportovať všetky vaše správy do jedného súboru a uľahčiť tak ich prepravu. Pomocou Sprievodcu importom a exportom preveďte obsah svojej poštovej schránky na osobný priečinok alebo súbor PST; tento súbor môžete importovať do ľubovoľného e-mailového klienta, ktorý podporuje Microsoft Outlook. Ak chcete na svoj druhý disk kopírovať iba dôležité obchodné správy, vytvorte v priečinku doručenej pošty nový priečinok a príslušné e-maily presuňte na nové miesto. V sprievodcovi môžete zvoliť export konkrétneho priečinka.

1

Otvorte si účet v programe Microsoft Outlook. Kliknite na „Súbor“, „Otvoriť a exportovať“ a potom na „Importovať / Exportovať“.

2

V Sprievodcovi importom a exportom vyberte možnosť „Exportovať do súboru“ a potom kliknite na tlačidlo „Ďalej“.

3

Kliknite na „Dátový súbor programu Outlook (.pst)“ a potom na „Ďalej“. Vyberte priečinok „Doručená pošta“ ako priečinok na export alebo rozbaľte priečinok „Doručená pošta“ a vyberte príslušný priečinok. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

4

Pripojte externú jednotku k počítaču. Ak sa na obrazovke zobrazí dialógové okno, kliknite na tlačidlo „Zrušiť“.

5

Kliknite na tlačidlo „Prehliadať“, vyberte externú jednotku zo zoznamu úložných zariadení a potom vytvorte názov záložného súboru. Kliknite na tlačidlo „OK“.

6

Kliknite na tlačidlo „Ďalej“ a potom na tlačidlo „Dokončiť“. Ak chcete správy zabezpečiť, po výzve zadajte heslo a potom kliknite na „OK. V opačnom prípade kliknite na„ Zrušiť “.