Ako kopírovať systém Windows z jedného pevného disku na iný pevný disk

Kopírovanie súborov a priečinkov je jednoduché, ale samotné kopírovanie systému Windows si vyžaduje veľmi konkrétne úvahy. Možno sa u vás vyskytli nestability alebo chyby a chcete vymeniť svoj starý systémový disk za nový, alebo sa chcete vrátiť k predchádzajúcej konfigurácii skôr, ako sa problémy vyskytnú. Možno by ste chceli vymeniť pomalší pevný disk za rýchlejší, ktorý využíva novšiu technológiu. Bez ohľadu na to, aký je váš dôvod, najlepší spôsob, ako získať Windows z jednej jednotky na druhú, je „klonovanie“, ktoré spočíva v kopírovaní obrazu samotného disku na novú jednotku.

1

Vykonajte dôkladné zálohovanie prechodom na „Štart | Ovládací panel | Systém a údržba | Zálohovanie a obnovenie“. Zaistite, aby sa zálohovanie nachádzalo na samostatnom pamäťovom médiu od systémovej jednotky, napríklad na inom pevnom disku, vymeniteľnom médiu alebo cloudovom úložisku.

2

Nainštalujte alebo získajte prístup k príslušnému softvéru na klonovanie alebo zobrazovanie diskov pre váš pevný disk. Medzi populárne aplikácie patria Acronis True Image, Norton Ghost a Macrium Reflect. K dispozícii je tiež niekoľko bezplatných nástrojov na klonovanie a zobrazovanie, napríklad DriveImageXML a Paragon Backup & Recovery.

3

Pripojte nový hardvér jednotky k systému pomocou SATA, USB, IDE alebo iných pripojení.

4

Pripojte novú jednotku a pomocou "Štart | Ovládací panel | Systém a zabezpečenie | Nástroje na správu | Úložisko | Správa diskov" priraďte nové písmeno jednotky. "

5

Vytvorte úplný obraz systémovej jednotky (zvyčajne jednotky C:) pomocou preferovaného klonovacieho alebo zobrazovacieho softvéru.

6

Klonujte obrázok na svoju novú jednotku. Ak váš softvér túto funkciu poskytuje, obraz následne otestujte.

7

Vypnite počítač.

8

Odstráňte pôvodnú systémovú jednotku a vymeňte ju za novú, ak majú obidva typy pripojenia rovnaké (napríklad obidve jednotky sú SATA alebo IDE).

9

Zapnite počítač. Proces spustenia môže trvať o niečo dlhšie ako zvyčajne, pretože systém Windows upravuje svoju konfiguráciu tak, aby sa vyrovnali rozdiely v novej jednotke. Ak sa spustenie zasekne alebo zlyhá, alebo sa po spustení vyskytnú kritické chyby, budete pravdepodobne musieť vypnúť a vložiť starú jednotku, aby ste postup zopakovali.