Skratka na vymazanie medzipamäte v prehliadači Chrome

Dočasnú vyrovnávaciu pamäť údajov prehliadača Google Chrome a ďalšie súvisiace súbory prehliadania je možné vymazať na karte Nastavenia alebo pomocou klávesovej skratky. Okrem toho, že máte na výber, čo chcete vyčistiť, môžete si tiež zvoliť, ako ďaleko dozadu sa utierka tiahne. Vymazanie medzipamäte vedie k hladko fungujúcemu prehliadaču a ďalšiemu miestu na pevnom disku. Môže to byť tiež užitočné pri riešení problémov s prehliadačom, napríklad keď máte problémy s prístupom k systému na správu obsahu vašej spoločnosti.

1

Kliknutím alebo ťuknutím na ktorékoľvek otvorené okno prehliadača Chrome ho aktivujete.

2

Stlačte súčasne klávesy „Ctrl-Shift-Delete“.

3

Vyberte možnosť „Vyprázdniť vyrovnávaciu pamäť“ spolu s ďalšími typmi údajov, ktoré chcete vymazať.

4

Z rozbaľovacej ponuky v hornej časti vyberte časové obdobie. Vyberte možnosť „na začiatku“ a vymažete všetky vybraté údaje zhromaždené od inštalácie prehliadača Chrome.

5

Kliknite alebo klepnite na možnosť „Vymazať údaje o prehliadaní“. Proces môže trvať nejaký čas, v závislosti od vášho výberu.