Skutočné náklady vs. predpokladané náklady

Skutočné náklady a predpokladané náklady sú kľúčovými súčasťami systému obchodného rozpočtu. Malé spoločnosti zvyčajne stanovujú rozpočty na ročnom základe. Predpokladané náklady sú založené na predchádzajúcich predajných číslach a predpokladanom zvýšení výdavkov. Skutočné náklady vzniknú, keď sa peniaze skutočne minú na rôzne dodávky, služby a ďalšie kategórie výdavkov, ktoré podnik používa.

Správa rozpočtov

Keď vedúci pracovníci spoločnosti prideľujú rozpočty pre rôzne oddelenia a činnosti, je na manažéroch v každej oblasti, aby efektívne využili pridelené prostriedky. V niektorých prípadoch náklady stúpajú alebo sú niektoré položky nákladnejšie, ako sa očakávalo. V iných prípadoch spoločnosti šetria peniaze alebo vyžadujú menej zdrojov, ako sa pôvodne predpokladalo. Dodržiavanie rozpočtových prognóz pomáha spoločnosti zabezpečiť ziskovosť.