Ako dosiahnuť, aby váš Mac rozpoznal jednotku

Pred použitím novej jednotky pripojenej k počítaču Mac bude pravdepodobne potrebné vykonať niekoľko základných konfiguračných krokov, kým operačný systém jednotku nerozpozná. Operačný systém Mac vyžaduje, aby ste používali disk naformátovaný pomocou kompatibilného systému súborov. Na zaistenie kompatibility môžete na formátovanie diskov použiť vstavaný program Disk Utility. Váš Mac dokáže čítať súborové systémy HFS +, NTFS, Fat32, exFAT a ext2. Systém súborov NTFS vám však neumožňuje ukladať údaje z počítača Mac. Po správnej konfigurácii novej jednotky ju môžete použiť na rozšírenie možností ukladania a archivácie vašej spoločnosti.

Všeobecné riešenie problémov

1

Pripojte pevný disk k počítaču Mac. Uistite sa, že ste správne pripojili všetky externé zdroje napájania a správne pripojili káble. Skontrolujte uvoľnené, poškodené alebo opotrebované káble a prípadne ich vymeňte.

2

Kliknutím na pozadie zobrazíte v hornom paneli ponuku Finder. Kliknite na tlačidlo „Prejsť“ a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte možnosť „Pomôcky“.

3

Dvakrát kliknite na položku „Disk Utility“.

4

Na bočnom paneli vyberte pevný disk, optickú jednotku alebo inú pripojenú jednotku. Kliknite na tlačidlo „Pripojiť“. Ak operačný systém už jednotku namontoval, zobrazí sa namiesto toho tlačidlo „Odpojiť“.

5

Kliknite na kartu „Prvá pomoc“ a vyberte „Opraviť disk“, ak je k dispozícii. Možno budete musieť reštartovať počítač a podľa pokynov na dokončenie opravy.

6

Kliknite na ikonu „Finder“ v doku a vyhľadajte svoju jednotku na bočnom paneli. Reštartujte program „Disk Utility“, ak ste museli reštartovať počítač, aby ste mohli vykonať opravu, a stále nevidíte svoju jednotku.

7

Vyberte pevný disk zo zoznamu a kliknite na kartu „Vymazať“. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku „Formát“ a vyberte formát, ktorý chcete použiť. Ak chcete použiť predvolený formát súborového systému Mac, zvoľte „Mac OS Extended (Journaled)“. Kliknutím na tlačidlo „Vymazať“ naformátujete pevný disk.

Ak potrebujete zálohovať akékoľvek informácie na jednotke, najskôr ju pripojte k počítaču, ktorý jednotku rozpozná, a preneste údaje na nové úložné zariadenie.

Počítač sa nespustí

1

Stlačte vypínač na počítači a podržte stlačené tlačidlo „Command-S“. Podržte stlačené klávesy, kým sa na obrazovke nezobrazí biely text.

2

Zadajte „/ sbin / fsck -fy“ a stlačte kláves „Späť“, aby ste spustili päťfázovú kontrolu, ktorá overuje rôzne aspekty stavu vášho pevného disku.

3

Po dokončení kontroly a pokusu o opravu disku Fsck zadajte príkaz „reboot“. Váš počítač Mac by teraz mal spustiť pevný disk.