Môj iPhone 4S je úplne zmrazený

Zamrznutý telefón je nepríjemnosť. V lepšom prípade spomalí produktivitu a v najhoršom prípade môže spôsobiť stratu údajov. Keď váš iPhone zamrzne, urobte kroky na určenie príčiny. Zistite, čo ste robili, keď došlo k zmrazeniu. Niektoré problémy so zmrazením sú jednorazové problémy s vybíjaním batérie, zatiaľ čo inými problémami môžu byť trvalé chyby v aplikáciách alebo softvéroch v telefóne.

Aplikácia, ktorá nereaguje

Aj keď aplikácie prechádzajú prísnym testovaním predtým, ako budú schválené na predaj v Apple App Store, chyby a konflikty môžu spôsobiť zamrznutie aplikácie. Skôr ako sa domnievate, že je váš telefón zamrznutý, skúste aplikáciu vypnúť. Urobte to tak, že podržíte stlačené tlačidlo „Spánok / Prebudenie“, kým neuvidíte červený posúvač. Namiesto vypínania telefónu posúvačom podržte stlačené tlačidlo Domov, kým sa aplikácia nevypne.

Napájanie z batérie

Po vybití batérie môže váš telefón prestať reagovať. Problém niekedy vyrieši iba zapojenie vášho iPhone do steny alebo do počítača na nabitie. Počkajte, kým sa telefón nabije aspoň 20 minút, aj keď je lepšie ho nabiť úplne. Ak telefón po nabití nereaguje, možno bude potrebné ho vypnúť.

Vypnite telefón

Ak problém pretrváva - ak ani dotyk, ani stlačenie tlačidla nedajú odpoveď - vypnite iPhone. Podržte stlačené tlačidlo „Spánok / Prebudenie“, kým sa nezobrazí červený posúvač a výzva na vypnutie telefónu. Posunutím prsta po obrazovke vypnete telefón. Po vypnutí telefónu ho znova zapnite stlačením tlačidla „Spánok / Prebudenie“. Ak nemôžete vypnúť telefón, budete ho musieť resetovať.

Resetovanie telefónu

Podľa používateľskej príručky pre iPhone 4S by ste mali telefón resetovať, iba ak vypnutie nefunguje. Ak chcete telefón resetovať, podržte súčasne stlačené tlačidlo „Spať / Prebudiť“ a „Domov“, kým sa nezobrazí logo Apple. To by malo trvať asi 10 sekúnd. Keď sa zobrazí logo, pustite obe tlačidlá a počkajte, kým sa telefón resetuje. Resetovanie telefónu nepoškodzuje vaše dáta.

Prevencia budúcich chýb

Nie je možné povedať, ktorá jednotlivá akcia zaistí vášmu iPhone plynulý chod znova bez toho, aby ste vedeli dôvod, prečo zamrzol, ale niektoré všeobecné tipy môžu minimalizovať opakovanie. Udržujte svoj iPhone aktualizovaný na najnovšiu verziu iOS a aktualizujte aj spustené aplikácie. Odstráňte všetky aplikácie a súbory, ktoré nepoužívate, aby sa uvoľnilo miesto vo vnútornej pamäti.