Ako vložiť nevyplatené prostriedky do QuickBooks

Undeposited Funds je predvolený účet v QuickBooks, ktorý uchováva prostriedky z platieb vašej spoločnosti, kým ich nevložíte na svoj bankový účet. Finančné prostriedky nemôžete vkladať priamo do Nevkladaných fondov, pretože ide iba o dočasný účet; po vložení vkladu na bankový účet môžete prostriedky vložiť do jednej transakcie. Výhodou paušálnej platby je, že vaše transakcie sú stále rozpísané v registri účtov, ale pri zosúladení transakcií s bankovými výpismi musíte skontrolovať iba paušálne vklady.

Zadajte transakcie s nevyplatenými prostriedkami

1

Kliknite na ponuku „Zoznamy“ a potom na položku „Položky“.

2

V rozbaľovacej ponuke Typ vyberte typ platby a potom pridajte ďalšie informácie o transakcii.

3

Kliknite na rozbaľovaciu ponuku „Účet“, vyberte „Nevkladané prostriedky“ a potom kliknite na „OK“.

Vložte nevložené prostriedky

1

Kliknite na ponuku „Bankovníctvo“ a potom vyberte možnosť „Vkladať“.

2

Vyberte platby z Nevkladaných fondov, ktoré chcete vložiť. Ak sa okno „Platby na vklad“ neotvorí automaticky, kliknite na „Platby“ v okne „Vykonať vklady“. Kliknite na tlačidlo „OK“.

3

Kliknite na rozbaľovaciu ponuku „Vložiť do“ a vyberte bankový účet, ktorý chcete použiť na vklad.

4

Zadajte dátum do poľa Dátum a potom, ak je to relevantné, zadajte ďalšie platby na vklad, ktoré nepochádzali z účtu Nevložené prostriedky.

5

Kliknite na tlačidlo „Tlačiť“, vyberte možnosť vytlačiť vkladový list a potom kliknite na tlačidlo „Tlačiť“.

6

Kliknutím na tlačidlo „OK“ transakciu uložíte. Vezmite vkladový lístok do banky a vložte prostriedky na svoj účet.