Ako obrátiť text vo Photoshope

Ak používate grafický softvérový program, ako je Photoshop, mali by ste sa oboznámiť s nástrojmi a zabudovanými funkciami, ktoré vám umožnia pracovať rýchlejšie a produktívnejšie, čo vám poskytne viac času zamerať sa na ďalšie aspekty projektu. Čas sú predsa peniaze. Jedným z užitočných nástrojov je príkaz Prevrátiť vodorovne, ktorý vám umožní vziať vybraný text a obrátiť ho tak, aby vyzeral, akoby sa vrstva odrážala v zrkadle.

1

V ponuke nástrojov kliknite na „Nástroj na vodorovný text“. Kliknutím na plátno vytvoríte novú textovú vrstvu.

2

Napíš text Ak je kurzor stále v textovom poli, stlačte klávesovú skratku „Ctrl + A“ a vyberte text.

3

V ponuke kliknite na možnosť „Upraviť“, ukážte na „Transformovať“ a potom kliknite na „Preklopiť vodorovne“. Týmto sa text v textovom poli obráti.