Kde je dočasný priečinok v systéme Mac?

Na rozdiel od počítačov vyžadujúcich manuálnu údržbu na vymazanie dočasných vyrovnávacích pamätí je operačný systém Mac založený na systéme UNIX navrhnutý na automatické spúšťanie údržby a mazanie dočasných súborov. Nastávajú však núdzové situácie a nebudete môcť počkať na ďalší bod automatickej údržby. Ak sa váš neuložený dokument textového procesora neočakávane vypne alebo má váš súbor s viacerými verziami veľkú dočasnú dátovú medzipamäť, ktorá spôsobuje oneskorenie vo vašom systéme, vyhľadajte pomocou aplikácie Terminal a Finder priečinok TMP (dočasný) v počítači Mac a podľa potreby manuálne sprístupnite alebo vymažte súbory. .

1

Spustite aplikáciu Terminal. Môžete to urobiť tak, že kliknete na „Prejsť“ v hornej časti obrazovky a potom prejdete na „Pomôcky“. Prípadne môžete kliknúť na „Aplikácie“ na ľavom bočnom paneli okna Finderu a potom dvakrát kliknúť na „Pomôcky“.

2

Do terminálu zadajte „open / tmp“ (bez úvodzoviek).

3

Stlačte kláves „Enter“. Okno Finder by malo teraz smerovať do príslušného priečinka.