Prezeranie súborov OFT

Akonáhle vymyslíte vhodný formulár pre rôzne typy obchodných e-mailov, vytvorenie šablóny formulára v aplikácii Microsoft Outlook vám ušetrí problémy s tým, že ho budete musieť ručne reprodukovať zakaždým, keď ho budete chcieť použiť. Nové verzie Outlooku neumožňujú otváranie týchto formulárov šablón, ktoré Outlook ukladá ako súbory s príponou „.oft“, jednoduchým dvojitým kliknutím na ne. Namiesto toho ich musíte otvoriť prostredníctvom samotného Outlooku.

1

Otvorte program Microsoft Outlook.

2

Kliknite na skupinu „Nové“ na karte Domov a potom na „Nové položky“. Kliknite na „Viac položiek“ a potom na „Vybrať formulár“.

3

Kliknite na „Prezrieť“ a potom vyberte „Používateľské šablóny v systéme súborov“. Vyberte súbor OFT, ktorý chcete zobraziť.

4

Kliknutím na „Otvoriť“ zobrazíte súbor OFT.