Ako pripojiť náhlavnú súpravu Bluetooth Samsung k telefónu Samsung Propel

Pre majiteľa firmy byť úspešným často znamená zostať v spojení s vašou firmou bez ohľadu na to, kde ste alebo čo robíte. Pripojenie náhlavnej súpravy Bluetooth, ktorá prenáša a prijíma informácie bezdrôtovo, k telefónu Samsung Propel vám umožní telefonovať bez ohľadu na to, aké máte plné ruky. Ak chcete spojiť tieto dve zariadenia, musíte prejsť úvodným procesom nazývaným „párovanie“, ktorý vytvorí spojenie a vytvorí ho tak, aby sa tieto dve zariadenia potom automaticky pripojili, keď sú v dosahu od seba.

1

Nabíjajte Samsung Propel aj náhlavnú súpravu Samsung Bluetooth asi desať minút, aby ste zaistili dostatočnú výdrž batérie počas celého procesu párovania. Nabíjací port Propel je na pravej strane, zatiaľ čo nabíjací port pre väčšinu náhlavných súprav Samsung je na zadnej strane zariadenia.

2

Posunutím vypínača na náhlavnej súprave Bluetooth zapnete zariadenie. Niektoré náhlavné súpravy Bluetooth spoločnosti Samsung môžu mať namiesto vypínača tlačidlo napájania. V takom prípade stlačením tlačidla zapnete náhlavnú súpravu.

3

Stlačte a tri sekundy podržte tlačidlo „Hovoriť“ na náhlavnej súprave. Keď sa modrá kontrolka na náhlavnej súprave rozsvieti namodro, uvoľnite tlačidlo. Vaša náhlavná súprava bude teraz v režime párovania tri minúty.

4

Stlačte softvérové ​​tlačidlo v ponuke „Ponuka“ na vašom Samsung Propel. Stláčajte navigačné tlačidlá nadol, kým nezvýrazníte možnosť „Nastavenia“. Potom pokračujte stredným tlačidlom. Prejdite nadol na možnosť „Bluetooth“ a vyberte ju.

5

Posuňte sa na položku „Moje zariadenia“ v ponuke Bluetooth zariadenia Propel a vyberte ju. Na ďalšej obrazovke zvoľte možnosť „Hľadať nové zariadenie“. Po chvíli sa na obrazovke zobrazia názvy všetkých blízkych zariadení Bluetooth. Prejdite na svoju náhlavnú súpravu Bluetooth Samsung, ktorá sa zobrazí ako číslo modelu konkrétnej náhlavnej súpravy, a vyberte ju.

6

Keď sa zobrazí výzva na zadanie kódu PIN, zadajte štyri nuly. Stlačením softvérového tlačidla pod „Párovať“ dokončite proces párovania a spojte obe zariadenia.