Ako vypočítať rentabilnú cenu

Viete, akú cenu potrebujete, aby ste vo svojom podnikaní prerazili? Radšej. Je to prvý cieľ pri podnikaní a dosahovaní zisku. Poznanie zlomového vzťahu medzi rôznymi cenami a objemom predaja je nevyhnutné pre vypracovanie cenovej stratégie.

Tip

Vzorec na výpočet ceny rentability je nasledovný:

Rovnovážna predajná cena = (celkové fixné náklady / objem výroby) + variabilné náklady na jednotku

Čo je to rentabilná cena?

Vyrovnávacia cena je podľa Investopedia minimálna cena za váš produkt, ktorá pokryje vaše fixné náklady pri konkrétnom objeme predaja. Vzorec je:

Rovnovážna predajná cena = (celkové fixné náklady / objem výroby) + variabilné náklady na jednotku

Fixné náklady sú náklady, ktoré je potrebné zaplatiť bez ohľadu na objem predaja. Patria sem výdavky ako nájom, energie, poistenie, platy v kancelárii, licencie, účtovné poplatky a reklama. Tieto náklady zvyčajne zostávajú konzistentné bez ohľadu na objem výroby a predaja.

Variabilné náklady sú náklady na výrobu produktu. Patria sem náklady na materiál, priamu prácu a zásoby. Ako naznačuje ich názov, tieto náklady sa líšia v závislosti od produktu a spôsobu jeho predaja.

Za danú cenu bude objem predaja nad úrovňou rentability zisk. Tento koncept je najlepšie ilustrovaný na príklade.

Príklad výpočtu rentabilnej ceny

Spoločnosť Hasty Rabbit Corporation vyrába tenisky pre rýchlonohých králikov a chcela by predstaviť nový model s názvom Swifty Feet. Podnikový účtovník vypočítal tieto náklady:

  • Náklady na materiál: 18 dolárov

  • Priama práca: 23 dolárov

  • Výrobné potreby: 8 dolárov

  • Cena za pár tenisiek: 49 dolárov

  • Celkové fixné náklady: 375 000 dolárov

Pre 50 000 párov tenisiek:

Zlomová predajná cena = (375 000 dolárov / 50 000 kusov) + 49 dolárov = 56,50 dolárov

Pre 75 000 párov tenisiek:

Prelomová predajná cena = (375 000 dolárov / 75 000 kusov) + 49 dolárov = 54,00 dolárov

Pre 100 000 párov tenisiek:

Zlomová predajná cena = (375 000 dolárov / 100 000 kusov) + 49 dolárov = 52,75 dolárov

Upozorňujeme, že rovnovážna predajná cena klesá s rastúcim objemom výroby. Je to tak preto, lebo fixné náklady sa rozložia na väčší počet jednotiek, zatiaľ čo variabilné náklady na výrobu, 49 dolárov za pár, zostávajú rovnaké.

Tieto zmeny v zlomových predajných cenách majú podľa North Carolina State University dôsledky na cenové stratégie a očakávaný dopyt po produkte pri zmene cenových bodov.

Výhody rovnomerného určovania cien

Pochopenie vzťahu medzi objemom predaja a cenou umožňuje obchodníkom plánovať cenové stratégie a reklamné kampane. Analýza zvratu ukazuje vplyv zmien cien a predaja na zisky, tvrdí Michiganská univerzita.

Ak fixné náklady rastú, analýza rentability ukáže, koľko budete potrebovať na zvýšenie objemu predaja alebo zvýšenie cien, aby ste vyrovnali zvýšené náklady. Je dôležité vykonať túto analýzu zvratu, aby ste udržali plynulý chod firmy.

Výpočet zlomových cien pri rôznom objeme predaja poskytuje cenné informácie o ziskovosti jednotlivých produktov a stratégiách predaja. Na silne konkurenčnom trhu možno ceny v zlomových bodoch použiť na odradenie nových účastníkov a vytlačenie existujúcich konkurentov z trhu.