Ako vypočítať režijnú sadzbu na základe priamych nákladov práce

Pojem „režijné náklady“ sa vzťahuje na náklady spojené s výrobou tovaru alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, ale nie sú priamo spojené s výrobným procesom. Napríklad musíte udržiavať stroje v továrni, aj keď údržba nie je súčasťou výrobného procesu. Režijné náklady musia byť presne priradené ku každej výrobnej jednotke na základe konzistentnej sadzby, ak sa chcete dobre informovane rozhodnúť v oblasti plánovania výroby a ceny produktu. Je nevyhnutné pochopiť, ako určiť režijnú sadzbu.

Čo sú to režijné náklady?

Určiť priame náklady spojené s výrobou tovaru alebo služby je pomerne jednoduché. Môžete napríklad zmerať množstvo surovín potrebných na výrobu tovaru. Priamu zahrnutú prácu môžete určiť zmeraním toho, ako dlho zamestnancom trvá, kým poskytnú službu alebo vyrobia produkt.

Režijné náklady sú zložky výrobného procesu, ktoré sa nedajú ľahko priradiť na jednotku. Patria sem napríklad nepriame výdavky na energiu, opravy zariadení, odpisy, dane z majetku a platy pracovníkov údržby. Tieto náklady sa agregujú ako režijné náklady.

Režijné náklady sú alokované ku každej výrobnej jednotke, aby sa dodržali všeobecne akceptované účtovné zásady. Kľúčom k efektívnej alokácii je výber metódy určovania sumy, ktorá sa má prideliť každej výrobnej jednotke, ktorá logicky koreluje s výrobným procesom používaným vo vašom podnikaní.

Výber modelu

Výber metódy na výpočet režijnej sadzby závisí od povahy konkrétneho výrobného procesu.

Napríklad stylisti v kaderníckom salóne poskytujú zákazníkom služby ako strihanie, umývanie, úpravu a farbenie vlasov. Jedná sa o činnosť veľmi náročnú na prácu a miera výroby závisí vo veľkej miere od pracovného času, ktorý každá služba vyžaduje. Naopak v automatizovanej továrni výstup závisí od strojových hodín potrebných pre každú jednotku výroby.

Všeobecne je vhodné zvoliť priamy pracovný čas ako základ pre výpočet režijného množstva, ak je výrobný proces náročný na pracovnú silu. V automatizovanej továrni by ste pravdepodobne namiesto toho založili pridelenie réžie na strojových hodinách.

Výpočet réžie na základe priamej práce

Prvým krokom pri výpočte réžie, ktorá sa má prideliť každému z dvoch pracovných miest na základe priamej pracovnej doby, je analýza pracovného procesu, aby ste mohli určiť priemerný pracovný čas potrebný pre každú jednotku výroby.

Predpokladajme, že vaša firma vyrába dva modely miniaplikácií. Zistíte, že vytvorenie malého widgetu vyžaduje jednu pracovnú hodinu, zatiaľ čo veľké widgety dve hodiny.

V priebehu budúceho roka alebo nasledujúceho účtovného obdobia očakávate výrobu 25 000 malých widgetov a 10 000 veľkých widgetov. Celkový počet požadovaných priamych pracovných hodín bude 45 000 hodín.

Faktor nepriamych výrobných nákladov

Druhým krokom v procese je spočítanie všetkých nepriamych výrobných vrstiev. Predpokladajme, že celková suma sa rovná 135 000 dolárov. Túto sumu vydelíte 45 000 pracovnými hodinami a vypočítate režijnú sadzbu. V tomto príklade sa sadzba vyšplhá na 3 USD za pracovnú hodinu.

Na záver alokujte réžiu vynásobením réžie počtom požadovaných pracovných hodín. Pre malé widgety sa alokácia rovná 3 $ (tj. Jedna hodina práce pri 3 $ za hodinu). V prípade veľkých widgetov je pridelená réžia 6 USD (tj. Dve hodiny práce pri 6 USD za hodinu).