Účel priečinka „Tento počítač“ v systéme Windows XP

Účel priečinka „Tento počítač“ v systéme Windows XP

Tento priečinok Tento počítač v hornej časti pracovnej plochy a v ponuke Štart v systéme Windows XP je užitočný viacúčelový nástroj. Priečinok Tento počítač v systéme Windows XP je bránou ku všetkým údajom uloženým v počítači, pripojených zariadeniach a v sieti - ako aj skratkou k väčšine systémových informácií. Má tiež skratky pre aktualizácie sy

Čítaj viac


  Ako tieňovať pomocou Photoshopu

Ako tieňovať pomocou Photoshopu

Pomocou programu Photoshop, programu grafického dizajnu od spoločnosti Adobe Systems, môžete vytvoriť vlastné digitálne kresby pre svoju malú firmu alebo upraviť existujúce obrázky. Photoshop podporuje „tieňovanie“, čo je proces, pri ktorom je na existujúci obrázok umiestnená tmavšia farba, ktorá vytvára efekt tieňa. Pomocou funkcie Vrstvy

Čítaj viac


  Ako pripojiť stolný počítač HP k bezdrôtovému systému

Ako pripojiť stolný počítač HP k bezdrôtovému systému

Spoločnosť HP vyrába celý rad stolových počítačov určených pre podniky a väčšina z nich sa ľahko pripája ku káblovému smerovaču alebo prepína do lokálnej siete. Väčšina počítačov HP však nemá adaptéry Wi-Fi na pripojenie k bezdrôtovému smerovaču alebo sieti. Preto, ak chcete pripojiť počítač HP k kancelárskemu bezdrôtovému smerovaču, musíte nainštalovať sieťový adaptér a nakonfigurovať ho pre sieť Wi-Fi. Bezdrôtový adaptér USB 1 Zapnite počítač HP

Čítaj viac


  Ako obnoviť účet Tumblr

Ako obnoviť účet Tumblr

Je možné, že odstránený účet Tumblr môžete čiastočne obnoviť. Ak budete konať dostatočne rýchlo, môžete použiť rovnakú e-mailovú adresu a získať späť adresu blogu, ktorú ste kedysi mali. Po odstránení účtu Tumblr sa odstránia aj všetky blogové príspevky. Tieto príspevky sa, bohužiaľ, nedajú obnoviť, ale opätovným prihlásením sa na rovnakú adresu blogu budete môcť prepojiť svoj nový účet Tumblr s vašou e-mailovou adresou a znova mať tú istú adresu blogu. 1 Otvorte webový prehľadávač a prejdite na webovú s

Čítaj viac


  Ako prenášať údaje z prehrávača iPod Touch do zariadenia iPhone

Ako prenášať údaje z prehrávača iPod Touch do zariadenia iPhone

IPod touch môže byť užitočným nástrojom pre majiteľov firiem, ktorí chcú mať vreckový počítač na sledovanie e-mailov a správ. Jednou z nevýhod je, že iPod touch má prístup na web iba cez Wi-Fi. Presun na iPhone vám môže ponúknuť všetky rovnaké funkcie, plus schopnosť prijímať e-mailové správy a používať webové aplikácie všade, kde máte mobilné dátové pripojenie. Prenos údajov z prehrávača iPod touch do

Čítaj viac


  Ako previesť DOC na JPEG na počítači Mac

Ako previesť DOC na JPEG na počítači Mac

Ak pracujete pre svoju malú firmu pomocou textových súborov uložených vo formáte DOC na počítači Mac, bude možno potrebné ich previesť do obrazových súborov JPEG. Napríklad chcete ľuďom poskytnúť informácie, ale chcete im zabrániť v kopírovaní alebo úprave textu dokumentu. Namiesto odoslania súboru DOC e-mailom alebo jeho zverejnenia na webových stránkach spoločnosti ho môžete ľahko previesť na súbor JPEG pomocou aplikácií, ktoré sú už nainštalované vo vašom počítači Mac. 1 Pravým tlačidlom myši kliknite na súbor

Čítaj viac


  Ako určiť cenu tovaru určeného na predaj

Ako určiť cenu tovaru určeného na predaj

Náklady na tovar dostupný na predaj sú náklady na inventár, ktorý máte k dispozícii. Tento inventár ste ešte nepredali zákazníkom. Máte ho jednoducho na sklade a môžete im ho potenciálne predať. Líši sa od nákladov na predaný tovar, ktorý sa zameriava na to, čo ste už predali zákazníkom. Pomocou vzorca na výpočet

Čítaj viac


  Ako integrovať PayPal na webovú stránku

Ako integrovať PayPal na webovú stránku

Obchodný model spoločnosti PayPal sa do veľkej miery spolieha na rozsiahle prijatie používateľmi, čo znamená, že spoločnosť sa veľmi snaží, aby kupujúcim aj predávajúcim uľahčila používanie jej platobných služieb. Ako predajca nepotrebujete žiadne znalosti programovania v počítači, aby ste mohli integrovať funkcie PayPal na svoje webové stránky. PayPal poskytuje potrebné HTM

Čítaj viac


  Čo je elastická alebo nepružná krivka dopytu?

Čo je elastická alebo nepružná krivka dopytu?

Krivka dopytu je koncept v ekonómii, ktorý vykresľuje cenu produktu alebo služby oproti tomu, koľko produktu alebo služby si ľudia kúpia. Čím je cena položky nižšia, tým viac ľudí zvyčajne nakupuje. Tento vzťah sa však líši v závislosti od položky. Elastická krivka dopytu znamená, že zmena ceny má veľký vplyv na nákup, zatiaľ čo nepružná krivka dopytu znamená, že zmena ceny má menší vplyv na nákup. Neelastické krivky dopytu Ak sa dopy

Čítaj viac


  Ako zmenšiť veľkosť MP3 v iTunes

Ako zmenšiť veľkosť MP3 v iTunes

Zníženie veľkosti súboru MP3 v iTunes poskytuje spôsob, ako zmenšiť vaše hudobné súbory. Toto je obzvlášť dôležité pri vytváraní prezentácií. Nechcete sa zaoberať príliš veľkými súbormi MP3, pretože to môže spomaliť prezentáciu a sťažiť ukladanie celého súboru na jednu jednotku CD alebo USB. Majitelia firiem, ktorí chcú zmenši

Čítaj viac


  Úloha reklamy v médiách

Úloha reklamy v médiách

V 20. storočí dominovali v médiách tlač, rozhlas a televízia, ktoré priťahovali širokú škálu verejnosti a poskytovali im možnosť čítať, počúvať a sledovať svet okolo seba spôsobom, aký predtým neboli schopní robiť. Od roku 1989 bola vyvinutá sieť WWW (W3C.org), ktorá vyvinula virtuálne médium softvéru umiestnené na vrchole fyzickej štruktúry pripojenia k internetu, ktoré odvtedy umožňovalo verejnosti posielať správy, tweetovať, posielať a prijímať e-maily , fotografie a videá; a komunikovať s používateľskými stránkami, ako sú Twitter, Facebook a mnoho ďalších. Okrem šírenia poznatkov a prepájan

Čítaj viac


  Ako získať poistenie pre malé a stredné podniky

Ako získať poistenie pre malé a stredné podniky

Šindľ môže zavesiť každý a vyhlásiť, že je otvorený na podnikanie. Podnikanie v profesionálnej sfére si vyžaduje získanie poistenia a v niektorých prípadoch viazanosť. Dôverní spotrebitelia vedia, že ak sa niečo pokazí, poistená a prepojená spoločnosť je schopná zvládnuť nehody. Miestne poisťovacie a záručné

Čítaj viac


  Hlavné ciele finančného riadenia

Hlavné ciele finančného riadenia

Finančné riadenie je proces, ktorý umožňuje podniku plánovať, riadiť, organizovať, monitorovať a kontrolovať jeho súčasné a budúce finančné zdroje a udalosti. Zahŕňa uplatňovanie základných princípov riadenia vo finančných činnostiach, ako sú nákupy, predaj, rozširovanie kapitálu, oceňovanie zásob, finančné výkazníctvo a rozdelenie zisku. Obchodná organizácia má organický

Čítaj viac


  Ako odoslať mediálnu poštu

Ako odoslať mediálnu poštu

Mediálna pošta je nízkonákladová poštová služba ponúkaná poštovou službou USA alebo USPS. Mediálna pošta vám umožňuje iba zasielať knihy, počítačom čitateľné médiá, zvukové záznamy, nahrané videopásky a tlačenú hudbu. USPS si vyhradzuje právo skontrolovať akýkoľvek balík Media Mail a iba vyššie uvedené položky je možné odoslať pomocou služby Media Mail. Maximálna hmotnosť jedného balíka Media Mail

Čítaj viac


  Ako napáliť PowerPoint na DVD

Ako napáliť PowerPoint na DVD

Používanie súborov programu PowerPoint na DVD uľahčuje zdieľanie vašich prezentácií s potenciálnymi klientmi a obchodnými partnermi, ktorí nemajú ľahký prístup k softvéru PowerPoint. Nastavením video súboru si ho môžete prispôsobiť tak, ako potrebujete, vrátane zaznamenaných hlasových záznamov a animácií snímok. Po prevedení na video použite

Čítaj viac


  Aký je cieľ schôdze zamestnancov?

Aký je cieľ schôdze zamestnancov?

Stretnutia zamestnancov možno využiť na rôzne administratívne účely, od výmeny informácií po oznamovanie v rámci celej spoločnosti a vedenie cvičení zameraného na budovanie tímu. Aby boli schôdzky zamestnancov účinné, mali by obsahovať podrobný program, časový limit a určeného moderátora. Pre dosiahnutie najlepších

Čítaj viac


  Importovanie starých kontaktov a fotografií zo SIM karty do iPhone

Importovanie starých kontaktov a fotografií zo SIM karty do iPhone

Pri inovácii na iPhone nemusíte stratiť svoje staré kontakty alebo fotografie na SIM karte, pretože operačný systém iOS spoločnosti Apple a softvér iTunes umožňujú prenos starého obsahu priamo do telefónu. Kontakty z karty SIM môžete importovať jednoduchým vložením starej karty SIM do zariadenia iPhone a použitím funkcie „Importovať kontakty z karty SIM“. Ak chcete importovať staré

Čítaj viac


  Ako extrahovať stránky v aplikácii Acrobat

Ako extrahovať stránky v aplikácii Acrobat

Keď používate súbory PDF na odoslanie projektov na schválenie klientom, odoslanie informácií dodávateľom na odhad alebo cenovú ponuku alebo dodanie vzoriek svojej práce potenciálnym zákazníkom, možno budete musieť zdieľať iba jednu stránku z oveľa dlhšieho dokumentu. Namiesto zostavovania samostatného jednostránkového dokumentu PDF alebo odosielania celého viacstránkového dokumentu môžete pomocou funkcií extrakcie stránok v aplikácii Adobe Acrobat vytvoriť samostatný súbor, ktorý obsahuje iba potrebné stránky. 1 Otvorte súbor PDF v aplikácii Ado

Čítaj viac


  Aké sú požiadavky na vytvorenie účtu na Facebooku?

Aké sú požiadavky na vytvorenie účtu na Facebooku?

Facebook je najpopulárnejšia sociálna sieť na svete s miliardou aktívnych používateľov na celom svete. Firmy si môžu vytvoriť prítomnosť na Facebooku a dostať sa na tento obrovský trh bez akýchkoľvek nákladov jednoduchým vytvorením stránky na Facebooku na podporu podnikania. Prvým krokom je otvorenie účtu na Facebooku. Existuje iba niekoľko j

Čítaj viac